Colegiul Tehnic "Apulum" Alba Iulia
Alba Iulia, Alba

Prezentare

Colegiul Tehnic "Apulum" Alba Iulia, isi defineste statutul de scoala moderna, cu un rol bine conturat in comunitate, oferind elevilor sansa unei serioase specializari profesionale si a unor programe educationale de calitate care conduc fie spre continuarea studiilor universitare sau postliceale, fie la angajarea in productie. Amplasat in orasul de sus, in imediata vecinatate a Colegiului National "Horea, Closca si Crisan" si in apropierea Universitatii "1 Decembrie 1918", liceul nostru este solicitat in fiecare an de numerosi absolventi ai scolilor gimnaziale din municipiu si judet datorita compatibilitatii intereselor lor de formare cu oferta scolii dar si cu cerintele previzibile ale mediului economic si social. In cadrul scolii, se asigura pregatirea unui numar de aproximativ 1500 elevi structurati pe: invatamant primar, gimnazial, liceu teoretic si tehnologic, scoala de arte si meserii. Buna pregatire a elevilor se reflecta atat prin rezultatele obtinute la olimpiadele si concursurile scolare cat si in evolutia acestora dupa finalizarea scolii. Astfel, aproximativ 98% dintre absolventii de liceu zi reusesc in invatamantul superior, iar 2% din absolventii claselor de liceu zi si respectiv 98% din absolventii invatamantului profesional (scoala de arte si meserii si an de completare), isi gasesc plasament in meseriile pentru care s-au pregatit, atat in unitatile economice mari ale municipiului cat si in societatile comerciale private mici si mijlocii, producatoare de portelan, incaltaminte si confectii textile.

Şcoala a luat fiinta la 1 septembrie 1977 sub denumirea de Liceul Industrial nr.4, iar în anul 1991 a devenit Grup Şcolar de Industrie Usoară Alba Iulia.

Înfiinţarea cu aproape 30 de ani în urmă a unei unităţi de învăţământ liceal, profesional şi de maiştri, în profilul industrie uşoară şi materiale de construcţii (ceramist ceramică fină) a fost impusă cu necesitate de:

- apariţia pe harta judeţului a noi fabrici de industrie uşoară (Fabrica de Covoare Alba Iulia, Fabrica de Porţelan Alba Iulia, Fabrica de Confecţii Baia de arieş, Filatura de Bumbac Abrud) şi în paralel dezvoltarea unor întreprinderi cu tradiţie (Fabrica de Încălţăminte “Ardeleana” Alba Iulia, Fabrica de Piele “Căprioara ” Sebeş);

 - s-a constat că, în judeţul Alba, după absolvirea gimnaziului, are loc o migrare a populaţiei şcolare feminine către judeţele limitrofe, deoarece liceele industriale şi şcolile profesionale existente în judeţ la acea dată nu ofereau posibilitatea de instruire în meserii care să se preteze pentru fete; În primul an de existenţă, 1977/1978, liceul a funcţionat cu 10 clase de liceu şi 5 clase de şcoală profesională, cu un efectiv total de 532 elevi. Planul de şcoalarizare va creşte an de an, ajungându-se la apogeu în anul şcolar 1989-1990 când în liceu funcţionau 54 de clase (25 clase liceu învăţământ de zi, 11 clase de liceu seral şi 18 clase şcoală profesională).

Începând cu anul şcolar 1980-1981 vor funcţiona în cadrul liceului şi clase de maiştri şi postliceale ca urmare a cerinţelor întreprinderilor de profil. Imobilul situat în strada Unirii nr.13, pus la dispoziţia conducerii şcolii în 1977 a primit o nouă înfăţişare prin lucrări de reparaţii capitale şi curente. Începând cu anul 1980 au fost amenajate ateliere-şcoală pentru confecţii încălţăminte, confecţii îmbrăcăminte şi ceramică, cu o dotare corespunzătoare care asigura locul de muncă la orele de instruire practică pentru toţi elevii. Una dintre realizările majore ale liceului a fost construcţia cuptorului pentru arderea porţelanului şi amenajarea atelierului de ceramică, o mică fabrică de porţelan în care elevii realizau producţie proprie. În perioada 1979-1982, baza materială a liceului s-a îmbogăţit cu o cantină modernă cu 200 locuri/schimb şi un internat cu 312 locuri.

Grupul şcolar de Industrie Uşoară Alba Iulia a funcţionat în condiţii materiale amintite până în 1994, când, în urma înfiinţării Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, administraţia locală împreună cu Inspectoratul Şcolar al judeţului Alba au hotărât transferarea în următorii trei ani a imobilelor în care funcţiona grupul şcolar , universităţii. Prin preluarea eşalonată a spaţiilor în perioada 1994-1997 de către Universitate, grupul şcolar a funcţionat tranzitoriu în fostul sediu şi în localul internatului (în care trei nivele au fost amenajate ca spaţii de învăţământ). Din 29 septembrie 1997 Grupul Şcolar de Industrie Uşoară Alba Iulia îşi va desfăşura activitatea în fostul local al internatului Colegiului “Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia din str. Ghe.Pop de Băseşti nr.2.

În anul 2000-2002 atelierele de încălţăminte şi îmbrăcăminte, biblioteca, arhiva au fost mutate în subsolul fostei cantine a Colegiului “Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia amenajate în acest scop. Internatul şcolii a fost desfiinţat.

In anul 2006 a avut loc unificarea cu Scoala Generala cu clasele I-VIII Liviu Rebreanu, iar Grupul Scolar de Industrie Usoara va primi titulatura actuala de Colegiul Tehnic ”Apulum” in care functioneaza in prezent 68 de clase. Prestigiul recunoscut al şcolii se datorează în mod special cadrelor didactice care au statornicit o temeinică tradiţie de muncă, de seriozitate şi disciplină.

A existat mereu un colectiv serios, competent, capabil să asimileze cadrele tinere, inoculându-le spiritul de responsabilitate faţă de tinerii daţi în grijă şi faţă de propriul nivel de competenţă profesională. Competenţa cadrelor didactice ale şcolii este evidentă şi prin aceea că fac parte din lotul de metodisti ai Inspectoratul şcolar al judeţului alba, din comisiile judeţene şi naţionale pe obiecte de învăţământ, sunt evaluatori de manuale, sau participă la tabere naţionale care asigură pregătirea elevilor dotaţi.

Seriozitatea pregătirii elevilor şcolii se oglindeşte în rezultatele fruntase obţinute an de an la olimpiade şi concursuri pe meserii, fazele judeţene şi naţionale. Buna pregătire a elevilor şcolii se reflectă şi în evoluţia acestora după finalizarea cursurilor şcolii: aceştia fie sunt admişi în învăţământul superior, fie îşi găsesc loc de muncă în meseriile pentru care s-au pregătit, atât în întreprinderile mari consacrate ale municipiului cât şi în societăţi comerciale private mici şi mijlocii, producătoare de porţelan, încălţăminte şi confecţii textile. Un adevăr unanim recunoscut este acela că Colegiul Tehnic ”Apulum” Alba Iulia “nu produce şomeri”!

Galerie foto