GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT,,CĂSUŢA POVEŞTILOR'',PITEŞTI
Pitesti, Arges

Prezentare

 

VIZIUNEA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,CĂSUȚA POVEȘTILOR” asigură un învățământ preșcolar la nivel  european,cu un curriculum diferențiat care acordă șanse egale tuturor copiilor,într-un mediu educațional centrat pe nevoile curente și de viitor ale copiilor,ale părinților respectându-se atât autonomia individuală,cât și cea instituțională,promovând un învățământ incluziv și de calitate.

 

MISIUNEA

GRĂDINIȚA ,,CĂSUȚA POVEȘTILOR” ESTE LOCUL UNDE COPILĂRIA ,CU FARMECUL EI ,ESTE LA EA ACASĂ ȘI UNDE ,CU DELICATEȚE SUNT DESCIFRATE TAINELE CUNOAȘTERII.


GRĂDINIȚA ,,CĂSUȚA POVEȘTILOR”oferă:

- Șanse de integrare în activitatea școlară tuturor copiilor care o frecventează prin desfășurarea unui proces educativ la nivelul standardelor de calitate și ținând cont de particularitățile de vârstă ale copiilor,de interesul și aptitudinile lor utilizând o bază materială modernă;

- Asigurarea unui act educațional de performanță ,care să contribuie la formare unei personalități autonome și creative ,la formarea unor copii sănătoși , eficienți , activi, cooperanți, adaptăndu-se ușor la regimul muncii școlare și la orice situație în viață;

- Acumularea de către copil a tehnicilor de muncă independentă și practică necesară instruirii și autoinstruirii pe durata întregii vieți;

- Însușirea cunoștințelor specifice ,a valorilor naționale și universale;

- Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului ,al demnității umane și toleranței și schimbului liber de opinii;

- Asigurarea părinților că educația copiilor lor se face într-un mediu sigur de formare personală permanentă.


ISTORIC

GRĂDINIȚA ,,CĂSUȚA POVEȘTILOR” a fost înființată în anul 1967,funcționând cu un număr de 3 grupe într-o clădire monument istoric,din 1975 funcționează cu un număr de 6 grupe,iar din 2010 prin construcția unui nou local efectivul de copii a ajuns  la circa 340 de preșcolari repartizați în 12 grupe.


PROGRAME EDUCAȚIONALE

În grădinița noastră se aplicând 3 programe    educaționale:

-  învățământ tradițional cu program prelungit

-  învățământ tradițional cu program scurt

-  învățământ  în alternativa step by step


AVEM PARTENERIATE ȘCOLARE ÎNCHEIATE CU:

- BIBLIOTEC JUDEȚEANĂ,,DINICU GOLESCU”

- MUZEUL JUDEȚEAN

- BISERICA

- POLIȚIA

- ISU ARGEȘ

- ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION PILLAT”

- MEDICUL STOMATOLOG

- ASOCIAȚIA,, SPRIJIN PENTRU VIAȚĂ”

- TRUPA DE TEATRU ,,RIZI-BIZI” și

,,ZGUBILICI”.


PROIECTE ȘI PROGRAME ȘCOLARE DESFĂȘURATE:

- PROIECT EDUCAȚIONAL INTERNAȚIONAL,,TIMTIMTMMY”

- PROGRAM  EDUCAȚIONAL INTERNAȚIONAL,,ECO-GRĂDINIȚA”

- PROGRAM  EDUCAȚIONAL NAȚIONAL,,KALOKAGATHIA”

- PROIECT EDUCAȚIONAL INTERJUDEȚEAN ,,BOSTANIADA”

- PROIECT EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN ,,UN DAR PENTRU PLANETA ALBASTRĂ ”  EDIȚIA a IV –a

- PROIECT EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN ,,ÎN LUMEA MINUNATĂ A POVEȘTILOR ”  EDIȚIA I

- PROIECT EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN ,,PE ARIPILE COPILĂRIEI ”  EDIȚIA I


ACTIVITĂȚI OPȚIONALE ȘI ȘI EXTRACURRICULARE:

Pentru lărgire orizontului de cunoaștere ,dezvoltarea capacităților intelectuale și formarea deprinderilor motrice și artistice,în grădiniță se desfășoară următoarele activități opționale și extracurriculare

limba engleză

limba franceză

pictură

pian

dans modern

judo

tenis de camp