Scoala Postliceala Sanitara Buzau
Buzau, Buzau

Prezentare

Şcoala Postliceală Sanitară din Buzău se înscrie pe linia obiectivului principal al reformei învăţământului profesional şi tehnic din România şi anume: asigurarea şanselor de dezvoltare profesională a fiecărui elev în vederea dobândirii unei calificări pentru care există oportunitaţi de ocupare în meserii sau ocupaţii oferite pe piaţa muncii locală judeţeană şi regională, precum şi pentru continuarea de-a lungul întregii vieţi.
Viziunea şi misiunea Şcolii Postliceale Sanitare Buzău sunt următoarele:
- Porţile şcolii sunt deschise pentru toţi cei care doresc să-şi îmbunătăţească nivelul de educaţie (tineri, adulţi), indiferent de etnie, religie şi sex, pentru a asigura cunoaşterea şi acceptarea reciprocă în vederea unei convieţuiri armonioase, să-şi dezvolte noi abilităţi pentru a deveni competent profesional şi social;
- Şcoala noastră se străduieşte să realizeze formarea unui individ activ pentru o societate cognitivă, capabil să-şi continuie educaţia pe tot parcursul vieţii, să fie motivat pentru a o face, să devină autonom şi „să înveţe să fie împreună cu alţii”;
- Şcoala noastră încearcă să orienteze elevul către activitate şi produsul ei, să-l conecteze la situaţii concrete şi la problemele reale identificate la nivelul societăţii şi comunităţii
- Aplicarea în practică a noului curriculum, a sistemului de evaluare şi a tuturor măsurilor menite să asigure calitatea procesului educaţional;
- Promovarea consecventă a democraţiei, ca element catalizator al ameliorării şi creşterii competenţei umane;
- Proiectarea descentralizată a integrării şcolii în comunitatea educativă potrivit particularităţilor specifice;
- Şcoala postliceală formează deprinderi şi priceperi pentru specializarile: „Asistent medical generalist” şi „Asistent medical de farmacie”.