Asociaţia "Fluieraşul" Braşov
Brasov, Brasov

Prezentare

Asociaţia "Fluieraşul" Braşov este o instituţie de educaţie nonformală, care contribuie la cunoaşterea, păstrarea şi armonizarea cu societatea informaţională postmodernă a elementelor  culturii tradiţionale româneşti – parte integrantă a culturii europene şi universale.

 

Activităţile noastre se desfăşoară în cadrul parteneriatelor încheiate cu instituţii de învăţământ formal sau nonformal.

 

1991-1995

Cea mai mare parte din membrii Asociaţiei „Fluieraşul” Braşov sunt tineri care au început să înveţe dansuri populare româneşti în anul 1991, îndrumaţi de inv. Silvia Tatu, în cadrul cercului de folclor de la Şcoala generală nr. 23 din Braşov.


Între 1992-1995 copiii de atunci au avut şansa de a-şi desfăşura repetiţiile în SALA ALBASTRĂ de la PALATUL CULTURII din BRAŞOV, beneficiind şi de îndrumarea regretatului mare maestru coregraf IOAN CORNELIU VASILIU, instructorul „POIENIŢEI” – formaţie de dansuri populare româneşti laureată a multor festivaluri internaţionale de folclor.


În februarie 1994, cu ocazia spectacolului dedicat împlinirii a 30 de ani de la cucerirea marelui premiu al Festivalului Internaţional de Folclor din Egipt – 1964, pe scena Palatului Culturii din Braşov au evoluat toate generaţiile de dansatori instruite de maestrul IOAN CORNELIU VASILIU, inclusiv elevii mei de la cercul de folclor, căruia i-au pus numele „Poieniţa-junior”.


1995-1996
Ansamblul folcloric „Fluieraşul" a continuat şi diversificat activitatea „Poieniţei-junior": pe lângă dansuri populare, „fluieraşii" au învăţat să cânte şi la blockflöte („fluieraş") colinde şi alte cântece populare româneşti, să descifreze tainele cusăturilor populare româneşti şi ale încondeierii ouălor, să recite expresiv creaţii folclorice ori ale marilor poeţi sau scriitori a căror sursă de inspiraţie a fost folclorul.

 

1996-2001

Din decembrie 1996 „fluieraşii" s-au făcut cunoscuţi în Braşov şi în ţară prin strădania lor de păstrare a datinilor poporului nostru: au participat la emisiunile pentru copii ale posturilor de televiziune locale, dar au avut şi cinstea de fi prezentaţi de doamna Marioara Murărescu în ediţia din 21 mai 2000 a emisiunii „Tezaur folcloric" difuzată pe postul naţional TVR1; au evoluat în multe spectacole şi festivaluri folclorice în Braşov sau Făgăraş dar au fost şi oaspeţii familiei ambasadorului S.U.A - James Rosapepe, la Bucureşti, în 16 mai 2000; au înfiinţat chiar şi un mic muzeu de etnografie care a funcţionat la Şcoala generală nr. 23 din noiembrie 1999 până în iunie 2001; au tehnoredactat primul număr al revistei „Fluieraşul", apărut în decembrie 1999.

 

 

17 iulie 2001 :

înfiinţarea ASOCIAŢIEI „FLUIERAŞUL" - BRAŞOV

În cadrul Asociaţiei "Fluieraşul" Braşov, copiii şi adolescenţii pot participa la activităţi de dezvoltare personală, prin intermediul:

- folclorului muzical sau coregrafic;

- meşteşugurilor artistice tradiţionale: încondeierea ouălor, pictarea icoanelor pe sticlă, confecţionarea constumelor specifice Ţării Bârsei sau Ţării Făgăraşului;

- studierii unor obiceiuri şi redarea lor prin mijloace de comunicare clasice sau postmoderne.

- întocmirii sau coordonării  proiectelor de conservare, promovare şi valorificare – cu instrumentele oferite de Uniunea Europeană, elevilor - a elementelor culturii şi civilizaţiei româneşti specifice Ţării Bârsei sau Ţării Făgăraşului

Galerie foto