Casa Corpului Didactic Cluj-Napoca
Cluj-Napoca, Cluj

Prezentare

MISIUNEA

Misiunea casei corpului didactic este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei.(Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei Corpului Didactic, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Nr. 5554 din 07.10.2011).

Casa Corpului Didactic Cluj promovează programe care susţin învaţarea şi perfecţionarea de-a lungul întregii vieţi, în sprijinul asigurării calităţii în educaţie, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale.

Activităţile Casei Corpului Didactic Cluj se desfăşoară sub semnul devizei "Învăţăm să fim împreună" şi se bazează pe valori unanim acceptate: competenţă, eficienţă, responsabilitate, spirit de echipă, respect, onestitate.

VIZIUNEA

Casa Corpului Didactic Cluj este un centru activ de resurse orientat spre formarea şi dezvoltarea profesională şi personală a angajaţilor sistemului de învăţământ preuniversitar din judeţul Cluj.

Prin diversitatea activităţilor desfăşurate, Casa Corpului Didactic Cluj se constituie într-un real spaţiu al integrării învăţământului preuniversitar clujean în contextul european