Centrul de Educaţie Incluziva Alexandria
Alexandria, Teleorman

Prezentare

MOTTO: "Educatia nu este o pregatire pentru viata ; educatia este insasi viata." 
(John Dewey)

 

Strada Libertății, Nr.1 Bis, Alexandria, Teleorman,România

Telefon 0347/401909

E-mail:CSEI.Alexandria@gmail.com

 

 

DEVIZA ŞCOLII ESTE: "ÎN CENTRUL PREOCUPĂRILOR NOASTRE STĂ COPILUL!"

TIPUL UNITĂŢII ŞCOLARE: ÎNVĂŢĂMÂNT  SPECIAL

LIMBA DE PREDARE: LIMBA ROMÂNĂ

ENTRUL ȘCOLAR DE

Număr elevi: 138

Număr clase/grupe: 19: 1 (grupă învăţământ preprimar); 9 (învăţământ primar); 6(învăţământ gimnazial); 2 (învăţământ profesional special); 1(învățământ liceal).

Provenienţă: judeţul Teleorman (mediul urban, mediul rural)

 

PERSONALUL ŞCOLII

 

Număr cadre didactice: 63

Personal didactic auxiliar: 5

Personal nedidactic: 4

 

 

ISTORICUL ŞCOLII

Şcoala Specială de Fete din Alexandria s-a transformat in Centrul Şcolar pentru   Educaţie   Incluzivă   in   anul   2006   ca   urmare   a   Ordinului   MedC 5418/2005, conform Deciziei ISJ TR nr 2937/2006. Este o instituţie   de învăţământ special   reprezentativă la nivel judeţean şi naţional, care şi-a câştigat un bun renume prin rezultatele recuperării educaţional-terapeutice ale   elevilor   cât   şi   prin   cadrele   didactice   de     înaltă   ţinută   morală   şi profesională.

· Primele     documente   specifică   că   şcoala   a   funcţionat   in   comuna Săruleşti (Raionul Brăneşti, regiunea Bucureşti), judeţul Ialomiţa .

· Documentele menţionează funcţionarea ei in  judeţul Ialomiţa până in anul  1953    evidenţiindu-se  prin  rezultate  deosebite  în  educarea   şi recuperarea copiilor cu deficienţă.·

· În   anul   1953   şcoala   a   fost   transferată   in   municipiul  Alexandria funcţionând in localul fostei şcoli Ştefan cel Mare din strada Libertăţii nr.310 având titulatura de Şcoala Ajutătoare.

· In urma cutremurului din   4 martie 1977 este nevoită să părăsească localul care fusese avariat, mutându-se in fosta Colonie de Minori-actuala unitate militară, apoi in localul Şcolii profesionale şi grădiniţa „Rulmentul”.

·Din anul 1980 școala se stabilește în localul Școlii Generale Nr. 1, pe strada Libertăţii nr.1 Bis, unde funcţionează şi in prezent.

· In anul 1998 şcoala şi-a schimbat titulatura din şcoală ajutătoare in Şcoală Specială de Fete.

· În   anul   2006   s-a   transformat   in   Centrul   Şcolar   pentru   Educaţie Incluzivă, iar în 2014 a devenit Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă.