Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Sf. Vasile"
Craiova, Dolj

Prezentare

Istoria şcolii în ani

01 Decembrie 1955

Prin Ordin al Ministerului Prevederilor Sociale se înfiinţează la Craiova, Şcoala Profesională Specială nr.18 penrtru elevi surdo-muţi (mixtă) cu secţiile teracotişti-faianţari, instalatori-sanitari şi zugravi, având localul în imobilul din str. Vasile Roaită nr.42.

August 1956

Localul din str. Brânduşa nr.18 trece în posesia şcolii profesionale speciale nr.18, local ce era datat istoric din 14 februarie 1815.

01 Septembrie 1956

Este data în care şcoala începe să funcţioneze efectiv cu 80 de elevi repartizaţi în 7 clase de anul I şi încadrată cu 8 profesori, director fiind Mircea Petrescu-director coordinator.

1958

Se închiriază de la C.F.R. căminul din str. Beethoven nr.2 care va fi folosit drept cămin.

01 Septembrie 1959

Se începe construirea atelierelor  din curtea şcolii, ateliere care sunt date în folosinţă la 01 mai 1960. Lucrările au fost executate prin munca elevilor, realizându-se o economie de 15000 lei. Cu această ocazie se înfiinţează şi se dotează cu echipament, utilaje şi mobilier atelierul de tâmplărie. Atelierele din str. Libertăţii nr.32 intră în posesia şcoli.

În anul şcolar 1961-1962

Şcoala îşi procură primul televizor, primul aparat de radio şi material didactic pentru desfăşurarea activităţilor.

În anul şcolar 1962 – 1963

Se confecţionează cu mijloace proprii mobilier adecvat activităţilor desfăşurate în învăţământul special , oglinzi speciale, stative pentru alfabet, scheme, etc.

În anul şcolar 1963 – 1964

Se extinde localul din str. Brâbduşa prin construirea blocului alimentar şi este încadrat un medic ORL-ist cu ½ normă.

În anul şcolar 1964 – 1965

Se înfiinţează sala de bibliotecă care este dotată cu mobilier special şi cărţi iar

În anul 1969

Localul din str. Beethoven devine proprietatea şcolii, local care prin lucrările făcute s-a transformat într-un internat cu condiţii de cazare din cele mai bune pentru fete.

În anul şcolar 1973 – 1974

Se dezvoltă şi se modernizează secţia de acoperiri metalice din cadrul atelierelor şcolii. Denumirea şcolii va deveni Şcoala profesională nr.3.

În anul şcolar 1974 – 1975

În urma înfiinţării de meserii şi a dotării corespunzătoare, şcoala se demixtează şi se crează ateliere cu meserii numai pentru fete: acoperiri metalice, bobinaj, confecţioner îmbrăcăminte, desen ethnic şi zugravi-vopsitori.

04 Martie 1977

Localul şcolii din str. Brânduşa nr.18 şi localul internatelor din str. Beethoven au fost grav afectate, elevele şcoli fiind cazate în localul Şcolii Generale nr.19 din cartierul Lunca Jiului.

În anul şcolar 1979 – 1980

Se începe construirea actualului local al şcolii în str. Beethoven nr.2, care prin strădaniile directorului şcolii din acea perioadă ing. Dumitru |îrcomnicu se reuşeşte ca în anul 1984 realizarea unui local modern , dotat şi mobilat corespunzător.

În anul şcolar 1984 – 1985

Şcoala se mixtează din nou odată cu darea în folosinţă a localului din str. Beethoven nr.2.

1989 – 1990

În urma evenimentelor din decembrie 1989 şcoala trece de Ministerul Muncii la Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi.

15 Septembrie 1992

Şcoala profesională pentru Surzi Craiova se transformă în Centrul Şcolar pentru Surzi în baza Ordinului nr.230/1992 emis de Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi ca urmare a funcţionării cu 2 forme de învăţământ : şcoala profesională şi liceu.

16 Octombrie 1995

În reţeaua instituţilor de învăţământ se aprobă de către Ministerul Învăţământului pentru anul şcolar 1995 – 1996 denumirea de Centrul Şcolar pentru Elevi cu Deficienţe Auditive.

15 Septembrie 1996

Ia fiinţă prima clasă de postliceală, specializarea tehnică dentară. Şcoala trece de la S.S.H. la Ministerul învăţământului.

În anul şcolar 2000 – 2001

internatul şi cantina, cu personalul ce îl deservea a fost preluat de Direcţia Judeţeană pentur Protecţia Drepturilor Copilului şi crează în cadrul acestora Centrul de Plasament, iar finanţarea este preluată de Consiliul Judeţean Dolj odată cu preluarea spaţiilor şi terenurilor, baza materială rămânând a învăţământului.

01 Decembrie 2007 – 52 de ani de la înfiinţarea şcolii

Serii de elevi

Şcoală profesională: 1962 – 2007- 38 serii

Liceu – profil real şi teoretic, specializare Chimie-biologie, Ştiinţe ale naturii:  1995 – 2007 – 13 serii

Liceu seral –  6 serii

Profil tehnologic

Şcoală postliceală : 1997 – 2007 - 2 serii Tehnică dentară, 1 serie Asistent medical analize de laborator, 1 serie Asistent social, 1 serie Pedagog de recuperare