Colegiul Tehnic "MEDIENSIS" Medias
Medias, Sibiu

Prezentare

 

Colegiul Tehnic “Mediensis” Mediaş este o şcoală cu tradiţie îndelungată în învăţământul profesional şi tehnic din judeţul Sibiu. Bazele şcolii au fost puse în septembrie 1948 iar pe parcursul anilor, şcoala s-a dezvoltat din ce în ce mai mult, ajungând ca, de la cei 48 de elevi – câţi erau înscrişi în 1948 – să îşi desfăşoare acum activitatea în sălile de clasă, cabinete şi laboratoare, peste 600 de elevi.

Intrarea principală

Denumirea şcolii s-a schimbat şi ea de mai multe ori de-a lungul timpului: de la Şcoala Profesională de Ucenici (1948), Grupul Şcolar M.I.U (1953),  Liceu Industrial Vitrometan (1975), Grupul Şcolar de Industrie Uşoară (1991).

 

Eforturile deosebite depuse pentru creşterea continuă a calităţii procesului de învăţare, pentru dezvoltarea bazei materiale şi pentru creşterea nivelului de perfecţionare a cadrelor didactice din şcoala noastră au făcut ca din toamna anului 2009, şcoala să îşi schimbe din nou denumirea şi să devină Colegiul Tehnic „Mediensis” Mediaş.