Colegiul Tehnic "Dr. Ioan Ratiu" Turda
Turda, Cluj

Prezentare

VIZIUNEA SCOLII

 

Colegiul Tehnic „Dr. Ioan Raţiu” este o unitate de invăţământ cu tradiţie care îşi propune să devină un centru zonal de referinţă în domeniul formării profesionale iniţiale şi continue, în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere şi educaţie, integrate in ciclul naţional european.

 

MISIUNEA SCOLII

 

Şcoala este principalul furnizor de forţă de muncă calificată de nivel 1, 2 şi 3 pentru unităţile economice cu profil servicii (turism si alimentaţie publică), construcţii, mecanică şi protecţia mediului, din oraşul Turda şi împrejurimi judeţul Cluj, sprijinind formarea carierei atât pentru tineri cât şi pentru adulţi. Serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii, stimulând dezvoltarea carierei şi creşterea potenţialului economic şi social al zonei.


Colegiul Tehnic “Dr.Ioan Raţiu” este cea mai veche şcoala de arte şi meserii din zona Turda-Câmpia Turzii. Infiinţată în 1905, ca “Şcoala de arte şi meserii” devine în anii 1922-1948 cel mai important centru de calificare profesională şi de cultură sub patronajul “ Casinei Meseriaşilor şi intelectualilor Turdeni”. Reorganizată si restructurată după 1948 sub diferite denumiri , şcoala şi-a onorat misiunea de pregătire a forţei de muncă de înaltă ţinută profesională, promovând progresul tehnic si formând personalităţi utile societăţii.

Galerie foto