SCOALA GIMNAZIALA JIRLAU
Jirlau, Braila

Activităţi

VIII. ACTIVITATI METODICE PT. SEM. I AN SCOLAR 2017-2018

 

Nr. crt.

DATA

COMISIA METODICA / DISCIPLINA

ACTIVITATEA

RESPONSABIL COMISIE

CADRU DIDACTIC PROPUNATOR

0

1

2

3

4

5

 1.  

SEPT. 2018

Comisia Metodică a Educatoarelor

Noutăţi propuse de MEN şi ISJ Braila pentru derularea procesului instructiv-educativ în grădiniţe

 1. - Consfătuirea cadrelor didactice
 2. Evaluarea activităţii metodice desfăşurate în anul şcolar 2017-2018;
 3. Propuneri - planificarea activităţii metodice pentru anul şcolar 2018-2019;
 4. Studierea si dezbaterea continutului Curriculumului pentru educatie timpurie (copii de la nastere la 6 ani)- lecturare   documentului

Dragulescu Mariana

Inspector de specialitate, Cristina Mangiurea

 

 

Cadrele didactice

 

 1.  

Oct.

2018

Comisia Metodică a Educatoarelor

Cerc pedagogic

Participare la activitatea de cerc pedagogic planificata la nivel de judet

Dragulescu Mariana

 

Cadrele didactice

 

 1.  

Nov. 2018

Comisia Metodică a Educatoarelor

Modificarea viziunii asupra proiectarii anuale si saptamanale pe proiecte tematice.

Dragulescu Mariana

Cadrele didactice

 

 1.  

Dec. 2018

Comisia Metodică a Educatoarelor

Copilul in lumea stiintelor sau cum satisfacem curiozitatile si nevoile de invatare ale copilului in perioada educatiei timpurii Act. dem. /referat.

Dragulescu Mariana

Dragulescu Mariana

Balan Marioara

 1.  

Ian. 2019

Comisia Metodică a Educatoarelor

Clarificarea unor aspecte legate de aplicarea strategiilor didactice, de integrare a unor continuturi, de evaluare a demersului didactic si de adaptare la nevoile si interesele individuale ale prescolarului.

*Realizarea   testelor de evaluare curenta/ sumativă şi a fiselor de lucru Act. dem./ateliere de lucru.

Dragulescu Mariana

Dragulescu Rodica

 

 

Membrii comisiei

 1.  

Septembrie 2018

Comisiei Metodice a Învăţătorilor

Consfătuiri, septembrie 2017

Stabilirea responsabilităţilor membrilor ComisieiMetodice

Scoala altfel-fixarea perioadei

Zaharia Rodica

Zaharia Rodica

Cadrele didactice

 1.  

Octombrie 2018

Comisiei Metodice a Învăţătorilor

Testările iniţiale – stabilirea subiectelor; analiza rezultatelor şi elaborarea măsurilor ameliorative.

Managementul clasei de elevi

Aprobarea P.I.P;

Interasistente:clasele a III-a şi a IV-a

Zaharia Rodica

Cadrele didactice

Purice Păunica

Jirlaianu Stela

Santea Marioara

 1.  

Noiembrie 2018

Comisiei Metodice a Învăţătorilor

Expoziţie tematică,,Toamna”

Cercuri pedagogice

Zaharia Rodica

Cadrele didactice

Purice Păunica

 

 1.  

Decembrie 2018

Comisiei Metodice a Învăţătorilor

        Asigurarea succesului scolar prin activităţi diferenţiate

        ,,Uite vine Mos Craciun”-serbare

Concursuri judetene Lectie demonstrative la clasa a- IV A

 

Zaharia Rodica

 

Cadrele didactice

Purice Paunica

 

 1.  

 

 

 

 

Ianuarie 2019

 

 

Comisiei Metodice a Învăţătorilor

Testările sumative – stabilirea subiectelor; analiza rezultatelor şi elaborarea măsurilor ameliorative.

Activitate culturală – Naşterea poetului naţional Mihai Eminescu

Despre „Unirea Principatelor Române”

 

Zaharia Rodica

Cadrele didactice

Popescu Daniela

Tutulan Adina

Purice Paunica

Pătrînoiu Constanța

 

 1.  

 

Septembrie

2018

Comisia ,,Limbă și comunicare”

 • Analiza activităţii Comisiei Metodice în anul precedent.
 • Participarea la consfătuirile județene
 • Masă rotundă – Prezentarea, analiza și alegerea TI pe discipline

Brailescu Anica

 

 

Toți profesorii

 1.  

Octombrie

2018

Comisia ,,Limbă și comunicare”

 • Analiza SWOT a rezultatelor TI pe discipline și pe clase, măsuri aplicate pentru remedierea rezultatelor
 • Intocmirea planificărilor anuale, semestriale.

Proiectarea activităţilor de învăţare, planuri de lecţie, schiţe de plan.

Brailescu Anica

Prof. coordonator

 1.  

Noiembrie

2018

Comisia ,,Limbă și comunicare”

 • Dezbatere :

Discutarea Programei pentru Evaluarea Naţională la limba romană.

 • Carnavalul   costumelor – Hallowen
 • Participarea membrilor comisiei la activităţi de perfecţionare prin Cercuri pedagogice
 • Mihai Sadoveanu ”Ceahlăul prozei românești”– 05.11.2018- 138 de ani de la nașterea scriitorului

Brailescu Anica

Profesorii de limba română

 

Moise Andreea

Brăilescu Anica

Toţi membrii

 

 1.  

Decembrie

2018

Comisia ,,Limbă și comunicare”

 • Istorie - Lecție demonstrativă,clasa a V-a A, prof. Stoica George
 • Referate
 • Pregătirea serbării pentru 1 Decembrie –

Ziua Naţională a României şi a serbării de sfârşit de semestru.

 • Simularea Evaluării Naționale la limba și literatura română - Organizarea, susținerea, analiza rezultatelor, măsuri aplicate
 • Olimpiade școlare

Brailescu Anica

Stoica George

 

 

Pr. Condrache Viorel

Pr. Cicîrlan Cosmin

Toţi membrii

Profesorii de limba română

 

 

 1.  

Ianuarie

2019

Comisia ,,Limbă și comunicare”

 • Mihai Eminescu – Luceafărul poeziei românești

Referate, Recitări, Desene

 • 24 Ianuarie 2019 – Ziua Unirii
 • Olimpiade școlare

Brailescu Anica

Toţi membrii

Profesorii de limba română

 

Stoica George

Toţi membrii

 

 

 1.  

 

septembrie

2018

COMISIEI MATEMATICA SI STIINTE

 

Raport de analiza pe anul scolar 2017-2018

 

Sava Nicoleta

 

Membrii comisiei

 1.  

 

Octombrie

2018

COMISIEI MATEMATICA SI STIINTE

 

Analiza testelor initiale

 

Sava Nicoleta

 

Membrii comisiei

 

 1.  

 

Noiembrie

2018

COMISIEI MATEMATICA SI STIINTE

 

Lectie demonstrativa de biologie

Clasa a V-a

 

Metode moderne in predarea ed. Tehnologice-referat

 

Sava Nicoleta

 

Mucea Radu

 

 

Balan Florica

 

 1.  

 

Decembrie

2018

COMISIEI MATEMATICA SI STIINTE

 

Modele de teze la disciplinele matematica si geografie

Concurs,,Craciun de poveste’’

Sava Nicoleta

 

Membrii comisiei

 1.  

 

Ianuarie

2019

COMISIEI MATEMATICA SI STIINTE

 

Progresul /regresul inregistrat de elevi pe primul semestru

 

Sava Nicoleta

 

Membrii comisiei

 1.  

 

Septembrie

2018

COMISIA DIRIGINȚILOR

Întrunirea tuturor diriginţilor pentru analizarea activităţilor metodice derulate în anul şcolar 2017-2018

Planificarea activităţilor comisiei   pentru anul şcolar 2018-2019

Dezbatere:

Portofoliul dirigintelui: conţinut, mod de realizare, utilitate

MUCEA RADU

Membrii comisiei

22.

 

Octombrie

2018

COMISIA DIRIGINȚILOR

 

Referat:

“Metode educaţionale interactive utilizate la ora de dirigenţie”

 

MUCEA RADU

 

Prof. Stoica George

 

23.

 

Noiembrie

2018

COMISIA DIRIGINȚILOR

 

Lecţie demonstrativă clasa a-VI-a A “O prietenie sinceră- prietenul la nevoie se cunoaşte.”

MUCEA RADU

 

Prof. Sava Nicoleta

24.

 

Decembrie

2018

COMISIA DIRIGINȚILOR

 

“Problemele adolescenţei”- dezbatere/ chestionare pt. elevi

MUCEA RADU

 

Prof. Brăilescu Anica

25.

 

Ianuarie

2019

COMISIA DIRIGINȚILOR

 

 

 

 

Referat-“ Metode tradiţionale şi tehnici noi la orele de consiliere şi orientare”

 

MUCEA RADU

 

Prof. Mucea Radu

 1.  

 

Septembrie

2018

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI, A FAPTELOR DE CORUPŢIE ŞI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ŞCOLAR ŞI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII

 

Cunoaşterea de către elevi a ROF şi a   criteriilor de acordare a notei la purtare

DUDAU EUGENIA

- Director;

- Coordonator programe şi proiecte educative;

- Diriginţi/învăţători

22.

 

Octombrie

2018

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI, A FAPTELOR DE CORUPŢIE ŞI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ŞCOLAR ŞI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII

 

 

Cuprinderea     celor doi părinţi, aleşi de Consiliul reprezentativ al Părinţilor, în componenţa Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei ...

DUDAU EUGENIA

 

Directorul;

- Coordonatorul de proiecte şi programe educative

 

 

 

DIRECTOR, PROF. BĂLAN LICUȚA     

                                                                                      RESPONSABIL CU FORMAREA,DRAGULESCU MARIANA

 

 

 

 

 

 

 

IX. ACTIVITATI METODICE PT. SEM. II AN SCOLAR 2017-2018

 

Nr. crt.

DATA

COMISIA METODICA / DISCIPLINA

ACTIVITATEA

RESPONSABIL COMISIE

CADRU DIDACTIC PROPUNATOR

0

1

2

3

4

5

 1.  

Feb. 2019

Comisia Metodică a Educatoarelor

Prezentarea Raportului de analiză a activității Comisiei metodice de pe semestrul I

Propuneri de teme pentru semestrul al II-lea.

Metodologia mișcării personalului didactic.

Dragulescu Mariana

Responsabil CM

 

Toate educatoarele

 1.  

Martie 2019

Comisia Metodică a Educatoarelor

”Proiectarea și desfășurarea activităților integrate din perspectiva stimulării interesului și bucuriei de a învăța a copilului” referat

Mărţişoare și felicitări

Dragulescu Mariana

Dragulescu Rodica

 

Toate educatoarele

 1.  

Aprilie 2019

Comisia Metodică a Educatoarelor

Mişcare, dezvoltare, sănătate prin activităţi specifice cu preşcolarii /referat

“ Confecţionarea unor felicitări cu tema „De Paşti,,

Dragulescu Mariana

Dragulescu Mariana

Toate educatoarele

 1.  

Mai 2019

Comisia Metodică a Educatoarelor

Educaţia copilului în spiritul valorilor naţionale –Act. dem.

Dragulescu Mariana

Balan Marioara

 1.  

Iunie 2019

 

Comisia Metodică a Educatoarelor

Strategii, metode şi demersuri reuşite în formarea părinţilor în spiritul colaborării şi al parteneriatului

Modalități și tehnici de evaluare finală pe categorii de acivitate și pe nivele de vârstă. Importanța evaluării finale la ridicarea calității actului didactic.

Prezentarea rezultatelor evaluării finale.

Dragulescu Mariana

 

 

 

 

Responsabil CM

 

Toate educatoarele

 1.  

Februarie 2019

Comisiei Metodice a Învăţătorilor

 

Analiza testelor sumative; Plan de remediere

Referat cu tema „ Dezvoltarea competentelor de lectura in ciclul primar”        

Interasistente:Clasele pregătitoare

 

 

Zaharia Rodica

Cadrele didactice

RUSU MARIANA

Popescu Daniela

Pătrînoiu Constanţa

 

 1.  

Martie 2019

Comisiei Metodice a Învăţătorilor

Lectie demonstrativă – Clasa pregătitoare IB

Mărțișorul- ateliere

Ziua mamei- serbări

Zaharia Rodica

Cadrele didactice

PATRANOIU C-TA

 1.  

Aprilie 2019

Comisiei Metodice a Învăţătorilor

Propuneri de teste pentru Evaluarea Naţională clasele a II-a şi a IV-a

Interasistente:clasele a II-a

Zaharia Rodica

Cadrele didactice clasele a IIa si a IV a

 1.  

Mai 2019

Comisiei Metodice a Învăţătorilor

 

Evaluarea națională

Zaharia Rodica

 

Cadrele didactice clasele a IIa si a IV a

 1.  

Iunie2019

Comisiei Metodice a Învăţătorilor

        Excursie -                Vizitarea punctelor turistice importante

        Evaluări finale

Activitati artistice pentru încheierea anului scolar: serbarea abecedarului, cantece si poezii, scenete, dansuri, banchet.  

Zaharia Rodica

Cadrele didactice

 

 1.  

Februarie 2019

Comisia ,,Limbă și comunicare

 • Analiza activităților pe semestrul I
 • Simularea Evaluării Naționale la limba și literatura română - Organizarea, susținerea, analiza rezultatelor, măsuri aplicate
 • Dragobete – sărbătoarea iubirii românești!
 • Concurs Național ”Cultură și spiritualitate Românească”

 

Brailescu Anica

Responsabil comisie

 

 

Prof. de limba română

 1.  

Martie2019

Comisia ,,Limbă și comunicare

 • Concurs ION CREANGĂ – Moment aniversar al marelui povestitor
 • Zilele Francofoniei – concurs

Brailescu Anica

Profesorii de limba română

 

Profesorii de limba franceză

 

 

 1.  

           Aprilie 2019

Comisia ,,Limbă și comunicare

 • Lecție demonstrativă – Limba română, prof. Dudău E.

       Referate

 • Activități specifice Săptămâna ȘCOALA ALTFEL

             Tradiții și obiceiuri de Paști

 

Brailescu Anica

Dudău Eugenia

 

Toţi membrii

 

 1.  

Mai 2019

Comisia ,,Limbă și comunicare

 • Simularea Evaluării Naționale la limba și literatura română - Organizarea, susținerea, analiza rezultatelor, măsuri aplicate

Brailescu Anica

Prof. de limba română

 

 

 1.  

Iunie 2019

Comisia ,,Limbă și comunicare

 

 • Ziua Eroilor Neamului Românesc - referat
 • Zâmbet de copil – 1 iunie 2019
 • Evaluarea Națională – clasa a VIII-a. Analiza S.W.O.T.
 • Raport final al activităților, an școlar 2018-2019

 

Brailescu Anica

Stoica George

Toţi membrii

Profesorii de limba română

Toți membrii

 1.  

Februarie

2018

COMISIEI MATEMATICA SI STIINTE

Raport de analiza privind activitatea pe primul semestru

 

Sava Nicoleta

Membrii comisiei

 

 

 1.  

Martie

2018

COMISIEI MATEMATICA SI STIINTE

Lectie de matematica

Clasa a VIII-a

 

,,Un martisor pentru un zambet!’’-confectionarea

De martisoare

Sava Nicoleta

Florescu Valentina

 

 

Sava Nicoleta

 1.  

Aprilie

2018

COMISIEI MATEMATICA SI STIINTE

Lectie de fizica

clasa a VIII-a B

 

Modele de teze pentru disciplinele matematica si geografie

 

Sava Nicoleta

Patrinoiu Mariana

 

 

Curca Silvia

Florescu Valentina

Sava Nicoleta

 1.  

Mai

2018

COMISIEI MATEMATICA SI STIINTE

,,Deseuri pe sorturi’’

 

 

,,Peisaje pitoresti din tara noastra”

Sava Nicoleta

Balan Florica

 

 

 

Sava Nicoleta

 1.  

Iunie

2018

COMISIEI MATEMATICA SI STIINTE

Raport privind activitatea comisiei pentru anul scolar  

2018-2019

 

Sava Nicoleta

Membrii comisiei

 1.  

 

Febr. 2019

COMISIA DIRIGINȚILOR

Lecţie demonstrativă-Drepturile omului/copilului” –clasa a-VII-a

 

MUCEA RADU

Prof. Dudău Eugenia

22.

 

Mart. 2019

COMISIA DIRIGINȚILOR

 

Lecţie demonstrativă- „Criterii de alegere a unei meserii” – clasa a-VIII-a

MUCEA RADU

 

Prof. Moise Andreea

23.

 

Apr. 2019

COMISIA DIRIGINȚILOR

 

Lecţie demonstrativă –“Efectele nocive ale alcoolului, tutunului şi drogurilor„–clasa a-VI-a

 

MUCEA RADU

 

Prof. Stoica George

24.

 

Mai 2019

COMISIA DIRIGINȚILOR

 

« Inteligenta fara caracter nu valoreaza nimic »- dezbatere/   chestionare pt elevi

MUCEA RADU

 

Prof. Sava Nicoleta

25.

 

Iun. 2019

COMISIA DIRIGINȚILOR

 

 

 

 

Analiza activităţilor comisiei metodice a diriginţilor şi propuneri de îmbunătăţire a activităţii în următorul an şcolar.

MUCEA RADU

 

Diriginţii

 1.  

 

Febr.

2019

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI, A FAPTELOR DE CORUPŢIE ŞI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ŞCOLAR ŞI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII

 

Organizarea unui consiliu profesoral cu tema „Managementul clasei şi rezolvarea conflictelor” cu participarea profesorului consilier şcolar

DUDAU EUGENIA

- Director;

 

             

 

 

DIRECTOR, PROF. BĂLAN LICUȚA     

                                                                                      RESPONSABIL CU FORMAREA,DRAGULESCU MARIANA

 

 

Adresa :Strada Rm.-Sărat nr. 104 ComunaJirlău,JudețulBrăila,Codpoștal 817075

Tel./fax.0239667007;E-mail:jirlau_scoalajirlau@yahoo.com