Gradinita cu program prelungit Nr.1 Zalau
Zalau, Salaj

Alte date

Rezultate deosebite s-au înregistrat în domeniul formării profesionale prin înscrierea şi participarea educatoarelor la cursurile CCD- Magister II     ,EREC şi UNICEF participare efectivă, afectivă şi profesionalism la activităţile metodice, comisii şi cerc pedagogic.

 

Activităţile şi acţiunile extracurriculare organizate pe durata anului şcolar 2007-2008 desfăşurate cu preponderenţă la nivelul II au fost de foarte bună calitate, cu efort deosebit în conceperea conţinuturilor serbărilor şcolare crearea costumaţiilor, scenariu şi regie foarte reuşit, trasee de excursii şi vizite minuţios alese ,cu efecte scontate.

Condiţiile excelente din sălile de grupă sunt consecinţa programelor de parteneriat cu părinţii, sponsori, donatori

Participare semnificativă la simpozioane conferinţe locale naţionale şi interneţionale