ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,IANCU ROSETTI" ROSEŢI
Roseti, Calarasi

Alte date

ACHIZIȚII PUBLICE - ANUNȚURI

 

 

 

11.03.2019

Anunt atribuire Scoala Roseți

12.02.2019

Caiet de sarcini

Anunt procedura proprie

Documentatie de atribuire

Procedura proprie

FORMULARE

 

Formular 1                  Angajament privind susţinerea economică si financiara a ofertantului/ grupului de operatori economici

Formular 2                  Angajament privind susţinerea capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/ grupului de operatori economici

Formular 3                  Model Acord subcontractare  

Formular 4                  Acord de asociere în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Formular 5                  Model de instrument de garantare

Formular 6                  Formular de oferta si Anexa

Formular 7                  Declaratie privind respectarea condițiile obligatorii din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de munca

Formular 8                  Model Garantie buna executie

Formular 9                  Declaraţie privind eligibilitatea (art. 164 din Legea 98/2016)

Formular 10                Declaraţie privind evitarea conflictului de interese ( art. 59 si 60 din Legea 98/2016)

Formular 11                Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea 98/2016

Formular 12                Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in cursul unei perioade ce acoperă cel mult ultimii 3 ani.

Formular 13                Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

Formular 14                Model imputernicire în scopul atribuirii contractului