Şcoala Gimnazială "Miron Cristea" Topliţa
Toplita, Harghita

Performanţele elevilor

   Concursuri: -Eurojunior

                      -Winners

                      -Future Energia

                      -Green Week

                      -Micii Matematicieni

                      -Cangurul

                      -Educaţie rutieră - educaţie pentru viaţă

   Olimpiade: -Olimpiada Prieteniei

                     -Participă şi câştigi

                     -Educaţie civică

                     -Concursul de creaţie literară "Ion Creangă"

                     -±Poezie

                     -Olimpiada "M. Eminescu

 

  Rezultatele obţinute la olimpiade şi concursuri sunt ataşate.