Scoala Gimnaziala "M.Kogalniceanu" Braila
Braila, Braila

Conducerea

An școlar: 2019 - 2020

DIRECTOR:  Prof. Dorin Chiru

---------------------------------

1.CONSILIUL DE ADMNISTRAŢIE ŞI CONSULATATIV:

 

PRESEDINTE:Director prof.Chiru Dorin

 

MEMBRII:

 - prof. inv. primar Nuțu Doralina

 - prof. Enache Genoveva

 - reprezentant P.M.B.: Popescu Mirela

 - reprezentant CLM: Ioniță Sorin Ion

 - reprezentant comitetul de părinţi – Dumitran Ionuț

- reprezentant comitetul de părinţi – Bălan Dorina

- reprezentant sindicat (observator) - Nistor Alina

 

BUGET:

      - BUGET LOCAL 2019: ---- click aici

      - BUGET INDIVIDUAL 2019: -----  click aici

      - BUGET 2020: -----  click aici

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE:

      - 2019  ---- CLICK AICI  

      - 2020 (Ianuarie - Februarie) ----- CLICK AICI

     - 2020 (32/24.02.2020) ----- CLICK AICI

     - 2020 (33/24.02.2020) ----- CLICK AICI

 

2.CONSILIUL PENTRU CURRICULUM:

 

Preşedinte:- director,prof.Chiru Dorin

 LIMBĂ ŞI COMUNICARE : - prof. Lepădatu Nicoleta

 MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII: - prof. Bâzgu Mirela

 OM ŞI SOCIETATE:- prof. Panait Adrian

 ARTE, TEHNOLOGII, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT: - prof. Buzatu Adrian

 CONSILIERE ŞI ORIENTARE: - prof.Enache Genoveva

 COMISIA METODICĂ ÎNVĂŢĂTORI: - înv. Nuțu Doralina

 COMISIA METODICĂ EDUCATORI: - prof. Panait Ioana

 

3.CONSILIUL PROFESORAL:

 Preşedinte:- director, prof.Chiru Dorin

 Membrii:- toate cadrele didactice cu baza normei de predare în şcoală

 

4.CONSILIUL PROFESORILOR CLASEI:

 Preşedinte: educator / învățător /dirigintele clasei

 Membrii: toate cadrele didactice care predau la clasa repectivă

 

5.CONTABILITATE:

 contabil: ec.Stavarache Nela

 

6. SECRETARIAT:

 secretar: -Sterian Gica

 

7.BIBLIOTECA:

 bibliotecar: - Baicu Mihaela

 

8.ADMINISTRAŢIE:

 administrator: Grădinaru Oxana Simona

 muncitor de întreţinere : Caliopol Laurențiu

 fochist: Chiurtu Lucian

 îngrijitoare: Ionescu Meluța, Panait Ioana

 

9.CABINET MEDICAL:

 asistent medical: Olteanu Rodica

 

----------------------------------------------

 

 

RESPONSABILII COMISIILOR DE LUCRU LA NIVEL DE ŞCOALĂ

 an şcolar 2019-2020:

  

1. COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE

 COORDONATOR: Prof. Mușat Mihai-Daniel

 MEMBRII: -prof. Grigore Cristina, prof. Borcan Lenuța

 - lider sindicat înv.Nistor Alina

 - reprezentant C.L.M. Ioniță Sorin Ion

 - Bălan Dorina, preşedintelecomitetului de părinţi

 

2. COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIU ŞCOLAR

 Coordonator: prof. Voineag Emilia

 MEMBRII: - reprezentanți corp profesoral:

- prof. Panait Adrian

 - înv.Lazăr Emilia

 - înv.Nistor Alina

 - reprezentant C.L.M. Ioniță Sorin Ion

 - Dumitran Ionuț, reprezentant comitetului de părinţi

 

3. COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR ŞI AJUTOARELOR OCAZIONALE:

 PREŞEDINTE: director, prof.Chiru Dorin

-coord.: prof. Enache Genoveva

 -membri: secretar,Sterian Gica, Grigore Cristina

 - preș comitet părinți: Dumitran ionuț

 

4. COMISIA DE ÎNCADRARE ȘI SALARIZARE:

PREŞEDINTE: director, prof.Chiru Dorin

 -membri: secretar,Sterian Gica, Stavarache Nela, prof. Nuțu Doralina

 - preș comitet părinți: Dumitran ionuț

 

4. COMISIA PENTRU PROTECŢIA CIVILĂ A ELEVILOR:

 Coordonator: prof. Mușat Mihai-Daniel

 MEMBRII:

 înv. Borcan Lenuţa

 adm. Grădinaru Oxana Simona

 

5. COMISIA DE ÎNTOCMIRE A ORARULUI

 PREŞEDINTE: director, prof.Chiru Dorin

 MEMBRII: Prof. Bâzgu Mirela

 înv. Nuțu Doralina

 prof. Panait Ioana

 

6. COMISIA TEHNICA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

 PREŞEDINTE : director, prof.Chiru Dorin

 MEMBRII: prof.Lazăr Emilia

 adm. Grădinaru Oxana Simona

 

7. COMISIA DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ(CSSM)

 PREŞEDINTE : director, prof.Chiru Dorin

 MEMBRII:prof. Lazăr Emilia

 adm. Grădinaru Oxana Simona

 

8. COMISIA DE RECEPŢII ŞI LICITAŢII:

 PREŞEDINTE : director, prof.Chiru Dorin

 MEMBRII: prof. Mușat Mihai - Daniel

prof. Nuțu Doralina

 adm. Grădinaru Oxana Simona

 

9. COMISIA INCHIRIERI DE SPATII TEMPORAR DISPONIBILE SI LICITATII PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE:

PREŞEDINTE : director, prof.Chiru Dorin

MEMBRII:

ec.Stavarache Nela

prof. Enache Genoveva

adm. Grădinaru Oxana Simona

prof. Mușat Mihai - Daniel

 

10. COMISIA DE INVENTARIERE:

 PREŞEDINTE : prof. Bâzgu Mirela

 MEMBRII: prof. Dinu Gabriela

 prof.Voineag Emilia

 prof. Borcan Lenuța

 prof. Nistor Alina

 

11.COMISIA DE CASARE:

 PREŞEDINTE : prof. Lepădatu Nicoleta

 MEMBRII: înv.Nistor Alina

 inv.Borcan Lenuta

 

 12. RESPONSABIL CU REGIMUL JURIDIC AL ACTELOR DE STUDII:

 secretar Sterian Gica

 

13. RESPONSABIL CU ARHIVA ŞCOLII:

 secretar Sterian Gica

 

14. RESPONSABIL CU PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE:

 Coordonator:

prof.Enache Genoveva Oana

Membri:

Dinu Gabriela Haricllea

-Mușat Mihai - Daniel

 

15. RESPONSABIL CU PROGRAMUL ,,LAPTE-CORN’’

 adm. Grădinaru Oxana Simona

 

16. RESPONSABIL CU FORMAREA CONTINUĂ :

 Coordonator:

prof.Enache Genoveva Oana

 Membri

-prof. Nuțu Doralina

-prof. Panait Ioana

 

17. COMISIA DE SELECŢIONARE ANUALĂ A DOCUMENTELOR CREATE;

 Responsabil:

secretar, Sterian Gica

MEMBRII:

prof. Grigore Cristina

prof. Voineag Emilia