Seminarul Teologic Ortodox "Sf.Calinic Cernicanul" Tr.Magurele
Turnu Magurele, Teleorman

Conducerea

 

DIRECTOR

PR. PROF. DR. Marin D. Ciulei

 

 

CURRICULUM VITAE

 -SUMAR-

Data/Locul Nasterii:

18 Septembrie 1954, Loc Socetu, Com. Stejaru, Jud. Teleorman

STUDII:

-Seminarul Teologic Bucuresti 1969-1974

-Facultatea de Teologie Bucuresti 1975-1979

-Specializare Lucarno-Elvetia 1988 

-Doctoratul in Teologie 1994-1998

CURSUS HONORUM:

-Cursuri psiho-pedagogice pentru abilitatea de a functiona in calitate de cadru didactic(cu diploma)

-Diverse cursuri de perfectionare Teologico-Didactice

TITLURI ACADEMICE: DOCTOR IN TEOLOGIE

SPECIALITATEA: PATROLOGIE ŞI LITERATRA CRESTINA POST PATRISTICA

DISTINCTII: Iconom stavrofor, “Gheorghe Lazar cls. I”

CARTI SI STUDII PUBLICATE:

1.“Caderea Constantinopolului si SoartaPatriarhatului  dupa acest eveniment” Bucurest, 1979,199p.

2.“Antropologie Patristică” Ed. SIRONA, 1991, 399p.

3.“Antropologia Sfantului Grigorie de Nyssa” in ‘Glasul Adevarului” I (1996) nr.1, 12p.

4.“Expunerea succinta a antropologiei patristice din primele trei secole”in B.O. CXVI (1998) nr. 1-6, 15p.

5.“Invatatura despre om la Sfantul Vasile cel Mare” in B.O.R , CXVII (1991) nr. 7-12, p 358-367.

6.“Invatatura despre om la Sfantul Ioan Gura de Aur” in B.O.R. CXVI(1991) NR.7-12,P. 367-400.

7.Invatatura despre om la Sfantul Maxim Marturisitorul” in B.O. , revista Sfintei Episcopii a Alexandriei si Teleormanului, anul I 1991nr1,p.81-104

8.“Invatatura despre om la Sfantul Vasile cel Mare” in B.O., II (2000), nr 2, p.2-66

9.“Conceptia antropologica a Fericitului Augustin” in B.O., II(2000), nr.2, p.17-61

10.“Catedrala Sfantul Haralambie”(la 100 ani de la punerea pietrei de temelie) in B.O., II (2000), nr.2, p.186-197

11.“Implinirea a cinci ani de la infiintarea Episcopiei Alexandriei si Teleormanului” in B.O.R, III (2001), p. 186-197

12.“Antropologia Sfantului Anastasie cel Mare” in B.O. IV (2002)nr.1,p106-124

13.“Probleme specifice si perspective in invatamantul teologic preuniversitare” in B.O., IV (2002), nr.2, p.11-56

14.“Cunoasterea omului dupa antropologia Sfantului Grigorie de Nyssa” in B.O., IV (2002), nr.2, p.11-56

15.“Acad.Pr.Prof.Dr. Dumitru Staniloae(1903-2003) Smerit prinos de recunostinta”. Ed. Biserica Ortodoxa, Alexandria, 2003, 40p.

16.“Despre demnitatea episcopala sau de la “arhiereul anului aceluia inspre Hristos Arhiereul cel vesnic” in “Pagini de istorie bisericeasca teleormaneana”:1996-2006, Ed.Cartea Ortodoxa Bucuresti,2006, p.211-285

17.“Locul si misiunea episcopului in Biserica Ortodoxa”Ed.”Cartea ortodoxa” Alexandria 2007,155p.

18.“Catedrala Sfantul Haralambie Turnu Magurele” Ed. “TIPOALEX” Alexandria 2007 , 30p.

N.B. Lista studiilor publicate nu este completa neintentionand o mentionare exhaustiva.

FUNCTII DETINUTE IN PREZENT:

-Director Seminarul Teologic Turnu Magurele de 22 ani

-Protoiereu al Protoieriei Turnu Magurele de 28 ani

-Parohul Catedralei “Sfantul Haralambie” de 28 ani