Şcoala Elementară "Întâi Mai" Petrovăsâla
Vladimirovaţ, Banatul de Sud, Serbia

Informaţii utile

Adresa:

 

   Cara Lazara 47,

     Vladimirovac

         Serbia

 

Tel:  00381 / 13643003

Email prvimaj@madnet.rs