Gradinita cu program normal Garoafa
Garoafa, Vrancea

Informaţii utile

Stimați colegi,

Vă invităm să participați la Concursul regional de creaţie literară “Povești și poezii create de copii”, din cadrul Proiectului Educațional Regional ”Mlădițe talentate”, ediția a II-a, organizat de Grădinița cu PN Garoafa, Vrancea. Proiectul este avizat și aprobat de către IȘJ Vrancea nr. 11068 / 31.10.2016 și este inclus în CAERI 2017, poziția 871, pag. 41.

Regulament de organizare Concurs regional de creaţie literară “Povesti si poezii create de copii”

Înscrierea participanţilor – se face pe baza fişei de înscriere, pe e-mail la adresa: mladitetalentate@gmail.com până pe data de 10 mai 2017

Categorii de vârstă:

 • preșcolari;
 • elevi clasele pregătitoare și clasele I-IV

Trimiterea lucrărilor: prin poştă – termen limită 13 mai 2017 (data poştei)

Data concursului: 17 mai 2017

Fără taxă de participare

Expedierea diplomelor: pe e-mail începând cu data de 1 iunie 2017

 • Lucrările vor fi tehnoredactate în format A4, cu font Times New Roman, caractere dimensiunea 12, marginile de 2 cm; în dreapta sus se vor trece: numele și prenumele elevului, clasa, școala, localitatea și județul, numele cadrului didactic coordonator; titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat; la două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării (Times New Roman, 12);
 • Lucrările vor fi evaluate de un juriu format din profesori de specialitate
 • Lucrările participante la concurs se vor expedia pe adresa:

Făcîlă Adriana-Mirela, str. Dornei, nr. 1A, ap. 8, Focşani, jud. Vrancea, cod 620162

În plicul cu lucrările vă rog să trimiteţi fişa de înscriere şi acordul de parteneriat. Dacă doriți acordul de parteneriat în original, îl veți completa în două exemplare și veți trimite un plic format A4, timbrat, autoadresat. Altfel, acordul de parteneriat îl veţi primi scanat, pe e-mail, împreună cu diplomele şi adeverinţa dvs. de participare. Diplomele vor fi valabile doar însoțite de tabelul cu premii ce va fi trimis fiecărui participant.

Date de contact:

Fişă de înscriere - Concurs  regional de creaţie literară - “Povesti si poezii create de copii” – mai 2017 - Garoafa – Vrancea

Numele şi prenumele cadrului didactic:

Specialitatea:

Unitatea de învăţământ:

 • telefon:
 • e-mail:

Date de contact ale cadrului didactic:

 • telefon:
 • e-mail:
 • adresa poștală:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

preşcolarului / elevului

Nivel I /

Nivel II / Clasa

Titlul lucrării

1.

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Data:                                                                     Semnătura cadrului didactic participant

 

 

Grădinița PN Garoafa structură a

Școlii Gimnaziale ”Emil Atanasiu” Garoafa jud. Vrancea

Str. Principală, nr. 8, Garoafa

e-mail: gradinita.garoafa@yahoo.com

Nr.                  din

 

 

 

 

 

Nr.               din

 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAȚIE

 1. Părțile contractului:
 • Partener:

 

 

 1. Obiectul contractului:

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant și partener în vederea organizării și desfășurării de activități educative, școlare și extrașcolare în cadrul Proiectului Educațional Regional ”Mlădițe talentate”.

Obligațiile părților:

Aplicantul se obligă:

ü  Să informeze partenerii despre organizarea activităților;

ü  Să respecte termenele de desfăşurare a activităților (festival, expoziție, concurs creație plastică, concurs creație literară);

ü  Să colecteze materialele trimise de participanți (fișe de înscriere, lucrări);

ü  Să selecteze lucrările premiate și să le jurizeze;

ü  Să emită și să distribuie diplome participanților;

ü  Să emită și să distribuie adeverințe cadrelor didactice participante la activitățile proiectului;

ü  Să organizeze expoziții cu lucrările participanților;

ü  Să disemineze rezultatele proiectului

Partenerul se obligă:

ü  Să mediatizeze activitățile proiectului în unitatea de învățământ;

ü  Să se implice în activitățile proiectului, desemnând preșcolarii (elevii) care participă;

ü  Să pregătească participanții pentru activități;

ü  Să respecte regulamentele concursurilor


 1. Durata acordului:

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia și este valabil pe perioada anului școlar 2016-2017.

Aplicant,

Organizator – Grădinița PN Garoafa

Prof.înv.preșc. Făcîlă Adriana-Mirela

 

Director,

Prof. David Fănica

Partener,

 

 

 

Director,

 

 


Vă așteptăm cu interes creațiile și vă dorim succes!