Liceul Tehnologic ,, Ioachim Pop” Ileanda
Ileanda, Salaj

Informaţii utile

 

 

 

LICEUL TEHNOLOGICIOACHIM POP”

ILEANDA, SĂLAJ                                   

Str. Simion Bărnuţiu, Nr. 37

Tel.fax.0260648728,

Email: grsc_ipop_ileanda@yahoo.com    

 

Nr. 2152/ 01.11.2021

  

Situația personalului vaccinat împotriva Covid – 19 la nivelul

Liceului Tehnologic „Ioachim Pop” Ileanda

 

           Subscrisa Liceul Tehnologic„ Ioachim Pop” , cu sediul în localitatea Ileanda, județul Sălaj, repezentată legal de director, prof. Mihiș Adriana – Gabriela, referitor la situția centralizată a personalului vaccinat, vă informăm următoarele:

 

Nr. crt.

Numărul total al persoanelor angajate în unitate

Numărul persoanelor vaccinate împotriva Covid – 19, cu cel puțin o doză

Ponderea personalului vaccinat, raportat la numărul total al angajaților

1.

49

33

 

67 %

 

 

Director,

Prof. Mihiș Adriana - Gabriela