Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin
Drobeta Turnu Severin, Mehedinti

Informaţii utile

 

CE OFERIM NOI?


* DEZVOLTAREA APTITUDINILOR POTRIVIT VOCAȚIEI ȘI OPȚIUNII COPIILOR.


* FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR INTELECTUALE, A DISPONIBILITĂȚILOR AFECTIVE ȘI A ABILITĂȚILOR PRACTICE.


* EDUCAREA ÎN SPIRITUL CUNOAȘTERII ȘI RESPECTĂRII DREPTURILOR COPIILOR.


* EDUCAREA COPIILOR ÎNTR-UN SPIRIT ECOLOGIC, CONTRIBUIND ÎN MOD CONȘTIENT LA PĂSTRAREA MEDIULUI AMBIANT.


* EDUCAREA CIVICĂ A COPILULUI ÎN SPIRITUL DEMOCRAȚIEI. ȘANSA AFIRMĂRII PRIN REVISTA ȘCOLII "UNIVERSUL COPIILOR”.


* IMPLICAREA ÎN DERULAREA PARTENERIATELOR INTERCULTURALE ȘI INTERNAȚIONALE.


* POSIBILITATEA AFIRMĂRII PRIN PARTICIPARE LA CONCURSURILE DIN C.A.E. AL M.E.N.


* DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SOCIALE ESENȚIALE: COMUNICARE, GÂNDIRE CRITICĂ, LUAREA DECIZIILOR.


* CULTIVAREA SENSIBILITĂȚII FAȚĂ DE VALORILE MORAL-CIVICE, FAȚĂ DE ISTORIA POPORULUI ROMÂN, A RESPECTULUI FAȚĂ DE OM.


* DEZVOLATREA SPIRITULUI DE INIȚIATIVĂ ȘI LUCRU ÎN ECHIPĂ.


* DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI COMUNICĂRII PRIN INTERMEDIUL CALCULATORULUI ÎN ORICE DOMENIU, ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL FIECĂRUI CERC AL PALATULUI COPIILOR.


* ORGANIZAREA TIMPULUI LIBER AL COPIILOR ÎN MOD PLĂCUT ȘI UTIL PRIN PROGRAME EDUCATIVE.


* DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE INTEGRARE ACTIVĂ ȘI CONSTRUCTIVĂ ÎN GRUPURI SOCIALE DIFERITE: FAMILIE, MEDIU SOCIAL, GRUPA DE CERC.