Școala Gimnazială comuna Smeeni
Smeeni, Buzau

Informaţii utile

 

 

 

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU TRANSFER

AN ȘCOLAR 2016-2017

 

îN CONFORMITATE CU ART. 31, ALIN. 2 DIN OMECS NR. 5559/27.10.2015-METODOLOGIA CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017, Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale comuna Smeeni, a aprobat în ședința din data de 25 februarie 2016 următoarele condiții specifice:

1. Cadrul didactic a obținut rezultate la olimpiadele școlare;

2. Cadrul didactic a urmat un program de formare continuă „Școala incluzivă”;

3. Cadrul didactic a colaborat cu unitatea școlară;

4. Cadrul didactic a obținut 90 de credite profesionale în ultimii 5 ani;

5. Cadrul didactic nu a fost sancționat în ultimii trei ani.

Pentru fiecare condiție specificată îndeplinită se acordă cinci puncte.

 

 CATEDRE DIDACTICE/ ORE RAZLETE PENTRU ANUL SCOLAR 2016-2017
Nr. Crt. Localitatea Mediul(U/R) Unitatea de invatamant cu PJ Unitatea de invatamant - structura Alte unitati de invatamant Nivelul de invatamant(PRE, PRI, GIM, LIC) Disciplina postului Alte discipline predate Nr. de ore (trunchi comun) Nr. de ore CDS (Optionale) Viabilitate (1-4 ani) Statutul postului Vacant/ Rezervat Postul este complet    Da/ Nu Postul este propus pentru continuitate Da/ Nu Contract cu angajare pe perioada determinata/ nedeterminata Proba practica Tipul avizului ortodox/ step by step/ inv special Observatii
1 SMEENI R ŞCOALA GIMNAZIALĂ comuna SMEENI SO8 ALBEȘTI GIM FIZICA 8 1 Vacant Nu Nu Determinată
2 SMEENI R ŞCOALA GIMNAZIALĂ comuna SMEENI SO8 ALBEȘTI GIM EDUCATIE PLASTICA 6 1 Vacant Nu Nu Determinată
3 SMEENI R ŞCOALA GIMNAZIALĂ comuna SMEENI SO8 ALBEȘTI GIM EDUCATIE MUZICALA 9 1 Vacant Nu Nu Determinată
4 SMEENI R ŞCOALA GIMNAZIALĂ comuna SMEENI SO8 ALBEȘTI GIM TIC 10 1 Vacant Nu Nu Determinată
5 SMEENI R ŞCOALA GIMNAZIALĂ comuna SMEENI SO8 ALBEȘTI GIM MATEMATICA 18 4 Vacant DA Da Nedeterminată
6 SMEENI R ŞCOALA GIMNAZIALĂ comuna SMEENI SO8 ALBEȘTI GIM LIMBA ROMÂNĂ LIMBA FRANCEZA 18 4 Vacant DA Da Nedeterminată
7 SMEENI R ŞCOALA GIMNAZIALĂ comuna SMEENI SO8 ALBEȘTI GIM INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMANA) 18 1 1 Vacant Da Da Determinată

 

 

Raport buget FINAL

Generat la data: 10/02/2016 09:57

Grupa/Titlu

2016

Buget actualizat, din care:

TRIM 1

TRIM 2

TRIM 3

TRIM 4

01

CHELTUIELI CURENTE (01 = 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

1885600

488660

530939

386343

479658

T10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1654000

437660

468939

356743

390658

10.01

10.01 - Cheltuieli salariale în bani

1351380

359245

383349

293919

314867

10.01.01

Salarii de bază

1307504

347088

371192

284138

305086

10.01.05

Spor pentru condiții de muncă

0

0

0

0

0

10.01.06

Alte sporuri

20628

5157

5157

5157

5157

10.01.07

Ore suplimentare

0

0

0

0

0

10.01.08

Fond de premii

0

0

0

0

0

10.01.09

Prima de vacanță

0

0

0

0

0

10.01.10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

0

0

0

0

0

10.01.11

Fond aferent plății cu ora

23248

7000

7000

4624

4624

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane în afara unității

0

0

0

0

0

10.01.13

Indemnizații de delegare

0

0

0

0

0

10.01.14

Indemnizații de detașare

0

0

0

0

0

10.01.15

Alocații pentru transportul la / de la locul de muncă

0

0

0

0

0

10.01.16

Alocații pentru locuințe

0

0

0

0

0

10.01.30

Alte drepturi salariale în bani

0

0

0

0

0

10.02

10.02 - Cheltuieli salariale în natură

0

0

0

0

0

10.02.01

Tichete de masă

0

0

0

0

0

10.02.02

Norme de hrană

0

0

0

0

0

10.02.03

Uniforme și echipament obligatoriu

0

0

0

0

0

10.02.04

Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa

0

0

0

0

0

10.02.05

Transportul la / și de la locul de muncă

0

0

0

0

0

10.02.06

Vouchere de vacanță

0

0

0

0

0

10.02.30

Alte drepturi salariale în natură

0

0

0

0

0

10.03

10.03 - Contribuții

302620

78415

85590

62824

75791

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

209162

50563

55738

45447

57414

10.03.02

Contribuții de asigurări de somaj

7036

1759

1759

1759

1759

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

68308

18422

20422

14232

15232

10.03.04

Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale

1968

492

492

492

492

10.03.05

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

0

0

0

0

0

10.03.06

Contribuții pentru concedii și indemnizații

16146

7179

7179

894

894

T20

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

231600

51000

62000

29600

89000

20.01

20.01 - Bunuri și servicii

228600

50000

61000

28600

89000

20.01.01

Furnituri de birou

6000

0

1000

2000

3000

20.01.02

Materiale pentru curățenie

3000

0

0

2000

1000

20.01.03

Încălzit, iluminat și forța motrică

121000

30000

34000

4000

53000

20.01.04

Apă, canal și salubritate

5000

0

1000

1000

3000

20.01.05

Carburanți și lubrifianți

20000

5000

4000

4000

7000

20.01.06

Piese de schimb

0

0

0

0

0

20.01.07

Transport

35600

8000

12000

9600

6000

20.01.08

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

7000

1000

2000

2000

2000

20.01.09

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

8000

2000

2000

2000

2000

20.01.30

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

23000

4000

5000

2000

12000

20.02

Reparații curente

0

0

0

0

0

20.03

20.03 - Hrană

0

0

0

0

0

20.03.01

Hrană pentru oameni

0

0

0

0

0

20.03.02

Hrană pentru animale

0

0

0

0

0

20.04

20.04 - Medicamente și material sanitare

0

0

0

0

0

20.04.01

Medicamente

0

0

0

0

0

20.04.02

Materiale sanitare

0

0

0

0

0

20.04.03

Reactivi

0

0

0

0

0

20.04.04

Dezinfectanți

0

0

0

0

0

20.05

20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar

0

0

0

0

0

20.05.01

Uniforme și echipament

0

0

0

0

0

20.05.03

Lenjerie și accesorii de pat

0

0

0

0

0

20.05.30

Alte obiecte de inventar

0

0

0

0

0

20.06

20.06 - Deplasări, detașări, transferări

0

0

0

0

0

20.06.01

Deplasări interne, detașări, transferări

0

0

0

0

0

20.06.02

Deplasări în străinătate

0

0

0

0

0

20.09

Materiale de laborator

0

0

0

0

0

20.10

Cercetare-dezvoltare

0

0

0

0

0

20.11

Cărți, publicații și materiale documentare

0

0

0

0

0

20.12

Consultanță și expertiză

0

0

0

0

0

20.13

Pregatire profesională

0

0

0

0

0

20.14

Protecția muncii

3000

1000

1000

1000

0