Şcoala Gimnazială "Miron Cristea" Topliţa
Toplita, Harghita