Liceul Teoretic "Constantin Noica" Alexandria
Alexandria, Teleorman

Oferta educaţională

Oferta educationala pentru anul scolar 2017-2018:

Profilul real, specializarea matematica-informatica-intensiv informatică: 1 clasă

Profilul uman, specializarea filologie: 4 clase