Scoala Gimnaziala "M.Kogalniceanu" Braila
Braila, Braila

Oferta educaţională

Ministerul Educaţiei Naţionale

 

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila

 

 

Şcoala Gimnaziala “Mihail Kogălniceanu”- Brăila

 

 

Str. Costache Negruzzi nr. 102-

 

 

tel./fax 0239 619787

 

 

E-mail: sc_kogalniceanu@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viziune:

 

 

„Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu îți dă o șansă unică: de a reuși prin tine însuți alături de adevărați Dascăli, să fii Elevul care poate opta pentru un traseu educațional potrivit”

 

 

 

 

 

 

Misiune:

 

 

Şcoala „Mihail Kogălniceanu”, împreună cu toți factorii educaționali, asigură tuturor elevilor proveniți din mediul multicultural, șanse egale de studiu, protecție socială, dezvoltare intelectuală și a carierei într-o Europă Unită, prin întărirea și diversificarea laturii formative a procesului educațional”

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

Şcoala işi desfǎşoarǎ activitatea în douǎ schimburi:

 

8,00-12,00- invǎţǎmânt preşcolar

 

12,00-17,00- program prelungit invǎţǎmânt preşcolar

 

8,00-11,45 / 12,45 - invǎţǎmânt primar

 

10,00 -17,00- invǎţǎmânt gimnazial

 

 

 

 

PARTICIPAREA ŞCOLII LA:

 

 • Olimpiade şcolare

 

 • Concursuri sportive

 

 • Teste naţionale

 

 • Concurs Winners

 

 • Concurs „Europa- casa mea”

 

 • Activitǎţi de voluntariat

 

 • Proiecte extraşcolare tematice

 

 • Proiect de parteneriat cu grǎdiniţele

 

 • „Mihaela”, Nr. 7, Nr. 8 , Nr. 29

 

 • Proiect de parteneriat cu C.J.R.A.E.

 

 • Proiect de parteneriat cu Centrul „Europe Direct”- consultanţǎ la nivel european

 

 • Proiect de parteneriat cu Fundaţia „Lumina”- B.C.C. Brǎiliţa

 

 • Parteneriate naţionale

 

 • Proiecte educaţionale

 

 

 

 

Relaţii de parteneriat cu:

 

-Poliţia/ Jandarmeria Brǎila

 

-Teatrul Cǎrǎbuş/ M. Filotti

 

-Biblioteca „Panait Istrati”

 

-Muzeul de istorie Brǎila

 

-Biserica Sf. Dumitru

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

 

Încadrarea în anul şcolar 2018- 2019:

 

cadre didactice calificate pentru:

 

 • Invǎţǎmânt preşcolar cu program prelungit

 

 • Invǎţǎmânt primar

 

 • Invǎţǎmânt gimnazial

 

 • Invǎţǎmânt de sprijin

 

 • Psiholog şcolar

 

 

 

CRITERII DE ÎNSCRIERE

 

 • DATA ÎNSCRIERII -conform calendarului din pagina Informații utile

 

 

 

 

ACTE NECESARE:

 

 • DOVADA DE VACCINĂRI

 

 • CERTIFICAT DE NAŞTERE

 

 • CERERE TIP (de la şcoalǎ)

 

 • VÂRSTA- 6-7 ani

 

FĂRĂ TAXĂ DE ÎNSCRIERE!

 

 • Pentru oferta educaţionalǎ a şcolii din anii urmǎtori, se aşteaptǎ opinii şi sugestii ale pǎrinţilor
 • Conducerea şcolii este deschisǎ dialogului şi sugestiilor pǎrinţilor

 

FACILITĂŢI OFERITE ELEVILOR

 

DE CĂTRE ŞCOALĂ/GRĂDINIŢĂ

 

-program lapte- corn

 

-spaţii adecvate grǎdiniţei cu program prelungit

 

-manuale gratuite

 

-rechizite şcolare pentru elevii ce provin din familii cu venituri mici

 

-burse de merit

 

-burse sociale

 

-burse medicale

 

-acces la reţea internet

 

-pregǎtiri suplimentare gratuite

 

-posibilitatea pregǎtirii temelor dupǎ orele de curs pentru clasele I-IV

 

 

BAZA UMANĂ

 

 • Personal didactic calificat:

 

 • Profesor psiholog

 

 • Cadre didactice de sprijin pentru elevi cu cerinţe educative speciale

 

Personal didactic-auxiliar:

 

 • bibliotecar
 • secretar
 • administrator
 • contabil

 

Personal nedidactic:

 

 • mecanic întreţinere

 

 • fochist

 

 • paznici

 

 • îngrijitori

 

 

Asistent medical calificat

 

 

BAZA MATERIALĂ

 

Şcoala a finalizat lucrǎrile de reparaţie capitalǎ finanţat de Banca Mondialǎ şi Guvernul României, prin care s-au refǎcut toate corpurile de clǎdire(interior/ exterior), s-a asfaltat in totalitate terenul de sport, iar sǎlile de clasǎ au beneficiat de mobilier şcolar nou şi material didactic adecvat disciplinelor de studiu şi vârstei copiilor.

 

Grǎdiniţa beneficiazǎ de spatiu modern, cu 3 sǎli de clasǎ, dotate cu mobilier nou pentru preşcolari, dormitoare, salǎ de mese şi spaţiu de joacǎ.

Şcoala beneficiazǎ de:

 

 • 7 sǎli de clasǎ;
 • Sală de clasa cu dotările aferente pentru clasa pregatitoare,
 • Cabinet informaticǎ pentru elevii cu CES;
 • Laborator (fizicǎ-chimie şi biologie);
 • Cabinet geografie;
 • salǎ de festivitǎţi cu 60 delocuri, dotatǎ cu videoproiector, calculator, staţie audio, aparaturǎ audio, televizor;
 • bibliotecǎ cu peste 8000 de volume şi cu salǎ de lecturǎ;
 • bazǎ sportivǎ amenajatǎ cu terenuri de handbal, baschet, volei, atletism.

 

CE OFERIM?

 

·Studierea limbilor moderne- limba englezǎ/ limba francezǎ

 

·O bunǎ instruire a elevilor şi preşcolarilor

 

·Discipline opţionale pentru preşcolari predate de cǎtre educatoare şi limba englezǎ

 

·activitǎţi instructiv- educative, serbǎri oferite preşcolarilor

 

·Desfǎşurarea activitǎţii instructiv- educativǎ in cabinete, laboratoare, bibliotecǎ, salǎ de lecturǎ

 

·Pregǎtire gratuitǎ pentru examene naţionale

 

·Pregǎtire suplimentarǎ la clasele I-IV şi a VIII-a dupǎ orele de curs

 

·Posibilitatea de a alege discipline opţionale variate şi atractive, centrate pe elev

 

·Pregǎtire in domeniul utilizǎrii calculatorului- incepând cu clasa a V-a

 

·Serbǎri şcolare, concursuri şcolare sportive şi pe discipline de studiu, excursii, „Şcoala de varǎ”

 

·Consiliere şi orientare profesionalǎ/ consiliere psihopedagogicǎ cu cadru didactic specializat

Consultanţǎ permanentǎ oferitǎ pǎrinţilor de cǎtre cadre didactice şi conducerea şcolii