Clubul Copiilor Sighisoara
Sighisoara, Mures

Activităţi extracurriculare

Întreaga activitate desfăşurată la clubul copiilor este extracurriculară, palatele şi cluburile copiilor fiind unităţi de invăţământ preuniversitar de stat, în care procesul de învăţământ vizează educaţia non -formală.