Asociaţia Muzeelor şi Colecţiilor Şcolare din România
Giurgiu, Giurgiu

Profesorii noştri

DUMITRESCU GHEORGHE, BURLACU DUMITRU, COCA OVIDIU, IDRICEANU VERONICA, STAN OCTAVIAN, MARIN ROMICA, ALEXA MIRCEA, IONESCU AURELIA, DUMITRESCU DANA-GABRIELA - MEMBRII FONDATORI

         „Nucleul" asociaţiei este format din următorii membrii

 

NR.

CRT.

NUMELE ŞI
PRENUMELE

OCUPAŢIA ŞI

LOCUL DE MUNCĂ

FUNCŢIA

1.

DUMITRESCU

GHEORGHE

Profesor dr.

Şcoala nr.4 „Mihai Eminescu" Giurgiu

Preşedinte

2.

COCA

OVIDIU

Profesor gr.I

Şcoala Iepureşti, jud. Giurgiu

Vicepreşedinte

3.

IDRICEANU

VERONICA

Institutor

Şcoala nr.4 „Mihai Eminescu" Giurgiu

Secretar

4.

DUMITRU

BURLACU

Profesor gr.I

Şcoala Frăteşti, jud. Giurgiu

Presedinte onorific

Membru

fondator

5.

MARIN

ROMICA

Profesor gr.I la

Grupul scolar "Dimitrie Bolintineanu", jud. Giurgiu

Membru

fondator

6.

STAN

OCTAVIAN

Profesor gr.I

Şcoala Ghimpaţi, jud. Giurgiu

Membru

fondator

7.

IONESCU

AURELIA

Profesor

Şcoala nr.4 „Mihai Eminescu" Giurgiu

Membru

fondator

8.

ALEXA

MIRCEA

Muzeograf

Muzeul „Teohari Antonescu" Giurgiu

Membru

fondator

9.

CRISTIAN

MARIN

Profesor dr.

Grup Şcolar Călugăreni, jud. Giurgiu

Membru

fondator

10.

DUMITRESCU

DANA-GABRIELA

Student

Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti

Membru

fondator

11.

CIOBANU

VICTOR

Notar

Notariatul Public Giurgiu

Membru

onorific

 

 

 

CURRICULUM VITAE

 

 

1 MARIN ROMICA

 

 

 

 

 

 

 

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale

 

 

Nume / Prenume

MARIN ROMICA

 

Adresa(e)

Strada Florilor, nr.16 , codul poştal, localitatea Cartojani, com. Roata de Jos, jud. Giurgiu , Romania

 

Telefon(-oane)

Fix: 0246267511

Mobil: 0742112128

 

 

Fax

0246267511

 

E-mail

romicamarin@yahoo.com

 

 

 

 

Nationalitate

romana

 

 

 

 

Data naşterii

18.05.1968

 

 

 

 

Sex

F

 

Experienţa profesională

  Din anul 01991 am fost încadrată pe catedra de Geografie la Şcoala cu cls. I-VIII Cartojani ;

Am deţinut următoarele funcţii şi responsabilităţi:

 Responsabil cu formarea continuă in scoala(1999-2007, 2008-prezent);

    Profesor metodist geografie: (din 2007 );

 Director: 2007-2008

 Formator - CCD Giurgiu pentru cursul „Educatie pentru formarea caracterului"2008
 Responsabil cerc pedagogic geografie ( din 2007);

 Responsabil Comisia profesorilor diriginţi (1998-2007):

  Lider de sindicat, vicepresedinte FEN -GIURGIU, presedinte interimar FEN

  Responsabilul Comisiei pentru asigurarea calităţii - de la infiintarea acesteia;

    Consilier educativ ( 2006-2007 ),

    Responsabil cu achiziţiile în programul derulat în şcoală (2006),

 

Funcţia sau postul ocupat

Profesor de geografie si TIC

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Catedra de geografie + TIC,  Responsabilul Comisiei pentru asigurarea calităţii, Responsabil cu formarea continuă in scoala,   Profesor metodist geografie, Responsabil cerc pedagogic geografie

 

Numele şi adresa angajatorului

SCOALA CARTOJANI, localitatea Cartojani, com. Roata de Jos, jud. Giurgiu

 

Tipul activităţii

Educatie

 

 

 

 

 

Educaţie şi formare Perioada

  Am  participat la programul de initiere pentru ocuptia de Formator cod 241205 -2008

  Am  participat la stagiul national de pregatire a resurselor umane pentru implementarea judeteana a

  Programului Character First!- 2008 

Am participat la Programul de Formare a Cadrelor didactice din mediul rural - PIR - 2008

   Am urmat cursurile de Managementul clasei de elevii derulate de CCD Giurgiu -2008

Master - Management educaţional - din cadrul Universităţii  Bucureşti - 2007

UTCB- Cursuri Postuniversitare de conversie profesionala pentru Tehnologia Informatiei (2005-2007)

Stagiu  ,,Consiliere şi orientare,, 2006

 

 

 

 

Perioada

   1992-1998 - Universitatea Dimitrie Cantemir - Facultatea de Geografia Turismului

2000- Definitivare

2002 - Certificat de absolvire - Departamentul pentru pregătirea personalului didactic

2003 - Universitatea Bucureşti - Facultatea de Geografie - Diplomă de conversie profesională la nivel

Postuniversitar (Geografie)
2004 - Gradul Didactic II

2008 - Gradul Didactic I

 

Calificarea / diploma obţinută

Profesor/ Formator

 

Disciplines principale studiate / competenţe dobândite

Geografie Geografia turismului Tehnologia Informatiei

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Diploma de licenta Universitatea Bucuresti, Diploma conversie - Universitatea Bucuresti, Diploma Master - Universitatea Bucuresti, Diploma TIC - UTCB, Certificat de absolvire pentru ocupatia Formator - S.C. INFO EDUCATIA S.R.L. - IASI

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

 

Limba  maternă

Romana

 

Limba  străină

Franceza

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba

 

 

F. BINE

 

F. BINE

 

BINE

 

BINE

 

BINE

Competente şi abilităţi sociale

   Ca lider de sindicat şi vicepresedinte FEN, am participat ca observator la diferite concursuri, am făcut parte

   din  comisii paritare la nivel de judeţ iar în zona pe care am reprezentato (Roata, Mârşa, Crevedia, Vânători)

   am  condus şedinţe, am negociat conflicte şi am luat decizii.

În calitate de Consilier local şi Preşedintele Comisiei de învăţământ, cultură şi sănătate din cadrul Consiliului

 local Roata am iniţiat Proiecte de hotărâre şi am avizat o serie de proiecte cu scop social sau pentru

şcolile de pe raza comunei .

Ca Director la Scoala Cartojani pe perioada 17.09.2007-31.08.2008 m-am implicat si am rezolvat toate

problemele care au aparut in aceasta perioada pentru derularea procesului educational in conditii bune .

Ca profesor metodist am participat la inspectii frontale si pentru obtinerea gradelor didactice si am consiliat

cadrele didactice care au solicitat ajutorul meu la diferite activitati didactice.

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Am organizat tabere, excursii , activităţi diferite cu clasa la care sunt diriginte : Carnaval, Serbarea zilelor de

 naştere în cadru organizat cu implicarea părinţilor.

Ca director am organizat si condus sedintele CA, CP, Comitetului de parinti, intanliri cu reprezentanti ai

 comunitatii pentru obtinerea de fonduri, asistente la clasa pe parcursul anului scolar dar si  impreuna cu

 inspectorii de specialitate, discutii pentru incheierea unor parteneriate.

În calitate de responsabill de cerc metodic pentru Geografie pe zona de nord am condus activitati metodice

si am sustinut la randul meu activitati model in cadrul cercului metodic al profesorilor de geografie.

 

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului

Word,  Excel, Power Point, HTML

 

Competenţe şi aptitudini artistice

M-am implicat în desfăşurarea unor activităţi atât în şcoală (serbări, Carnaval) dar şi în activităţi desfăşurate în taberele şcolare de vară si excursii ;

 

Permis de conducere

categoria B (din 1996)

 

 

 

  2. Stan Octavian, cetatean roman, nascut la data de 01.07.1948 in localitatea Valea Plopilor, comuna Ghimpati, judetul Giurgiu, domiciliat in satul Valea Plopilor, comuna Ghimpati, judetul Giurgiu.     

 

       Studii: Facultatea de Istorie si Geografie

                   Anul absolvirii -1973.

 

       Profesie: profesor de istorie cu gradul didactic I (1992) la Scoala cu clasele I-VIII Ghimpati si la Scoala cu clasele I-VIII Naipu, judetul Giurgiu.

 

       Vechimea in invatamant -39 de ani

 

       Sunt membru fondator al Asociatiei Muzeelor si Colectiilor Scolare din Romania-Giurgiu 2008 si fondator al Colectiei Scolare Valea Plopilor cu locatia Scoala cu clasele I-IV Valea Plopilor infiintata in anul 1999. Modalitatea de organizare: Proiect cu tema:,,Scoala - centru cultural al comunitatii''.

       Finantarea proiectului: fonduri europene 75 % si fonduri de la bugetul local 25 %.

       Achizitii prin proiect: vitrine, plus, calculator, videoproiector, camera video.

       Activitati derulate prin proiect  - vizite la:

  • Ø Muzeul Judetean Giurgiu;
  • Ø Muzeul Taranului Roman Bucuresti;
  • Ø Muzeul Grigore Antipa;
  • Ø Muzeul Brukenthal -Sibiu;
  • Ø Alba -Iulia;
  • Ø Catedrala Manastirii Curtea de Arges;
  • Ø Muzeul Satesc Iepuresti

 

         -cerc de istorie locala la Scoala cu clasele I-IV Valea Plopilor.

        Actiuni in curs de desfasurare:completarea colectiilor cu noi vitrine, culegerea de diverse marturii istorice de pe raza comunei Ghimpati.