ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,IANCU ROSETTI" ROSEŢI
Roseti, Calarasi

Profesorii noştri

Colectivul Scolii Roseti este format din 43 cadre didactice 4 posturi personal didactic auxiliar si 6 posturi personal nedidactic.