Scoala de Arte si Meserii "Alexandru Vlahuta" Gugesti
Gugesti, Vrancea

Prezentare

Şcoala de Arte şi Meserii "Alexandru Vlahuţă" se află în centrul comunei Gugeşti din judeţul Vrancea. Aceasta este unitate cu personalitate juridică şi are ca structuri o şcoală cu clasele I-VIII, două şcoli cu clasele I-IV, patru grădiniţe cu program normal şi o grădiniţă cu program prelungit. În anul şcolar 2008-2009 sunt înscrişi, la nivelul comunei, în învăţământul preşcolar 233 copii, învăţământul primar 250, iar în cel gimnazial 251. Numai la SAM "Al. Vlahuţă" sunt 148 elevi în ciclul primar şi 200 elevi la gimnaziu.


Şcoala de Arte şi Meserii "Alexandru Vlahuţă" funcţionează pe locul actual din 1944, an în care s-a înfiinţat Şcoala cu clasele I-IV pentru copiii muncitorilor din Fabrica de Prelucrare a Lemnului, sub numele de "Şcoala primară mixtă de stat". În anii 1947-1965 a funcţionat şi şcoala profesională cu numele "Şcoala de calificare în industria forestieră- Moreni" şi o secţie de învăţământ liceal seral denumită "Şcoala medie serală".

În anul 1960 se înfiinţează "Şcoala de 7 ani Gugeşti- Fabrică" pentru învăţământul general obligatoriu. În cadrul şcolii au existat clase de învăţământ liceal seral până în anul 1992. În anul 2004 şcoala a adoptat numele lui Alexandru Vlahuţă, poet şi publicist care a trăit o vreme la conacul de la Dragosloveni, aflat la 2 km de comuna Gugeşti.