Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare Cehu Silvaniei
Cehu Silvaniei, Salaj

Prezentare

CENTRUL DE RESURSE PENTRU EDUCAŢIE ŞI DEZVOLTARE

CEHU SILVANIEI se numără printre cele 325 de astfel de centre din întreaga ţară înfiinţate în cadrul Proiectului pentru Reforma Educaţiei Timpurii (P.R.E.T.) componenta 3 care prevede dezvoltarea capacităţii sistemului de a oferi servicii de calitate , proiect naţional cofinanţat de Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE)  desfăşurat  în intervalul 2007-2011.

VIZIUNEA :  "Ai înCREDere în mine!"

DEVIZA : " Să ne dăm toată silinţa să facem din copil un OM şi un CARACTER"                                                                                                  ( Liviu Rebreanu)

MISIUNEA :

•Acumularea de către copii a tehnicilor de muncă intelectuală şi practică necesară instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi

•Însuşirea cunoştinţelor specifice, a valorilor naţionale şi universale

•Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii.

•Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă

VALORI PROMOVATE  :

 

Creativitate 

Respectul individului şi al individualităţii

Educaţie pentru primii beneficiari ai investiţiilor societăţii şi anume preşcolarii

Dăruire

OBIECTIVE:

 

•Oranizarea unor cursuri de dans, de teatru şi de lucru manual pentru copiii preşcolari din comunitate

•Organizarea de vizite şi excursii în diferite locuri din judeţ şi din ţară

•Organizarea unor cursuri de schi pentru copii cu instructor calificat

•Organizarea unor ateliere /cursuri pentru părinţi pe teme de interes pentru părinţi

•Consilierea părinţilor în problemele pe care le întâmpină aceştia în legătură cu creşterea şi educarea copiilor

•Promovarea voluntariatului în rândul părinţilor pentru a desfăşura diferite activităţi cu/pentru copii cu vârste cuprinse între 0 /7 ani

•Realizarea revistei "CRED cu tine"

•Realizarea unor publicaţii care să promoveze activităţile desfăşurate în cadrul CRED

•Realizarea unor materiale audio/video pentru copii (CD-uri cu cântece pentru copii, cu serbări organizate la diferite ocazii, etc)

 • Stabilirea unor parteneriate şi colaborări cu unităţi de învăţământ şi alte tipuri de instituţii în vederea îmbunătăţirii serviciilor acordate

•Derularea unor campanii de informare şi diseminare care să promoveze parteneriatele cu alte unităţi şcolare şi celelalte instituţii implicate