Grup Scolar Cotusca
Cotusca, Botosani

Prezentare

      Comuna Coţuşca,în forma actuală,a luat fiinţă în urma împărţirii administrativ-teritoriale a României din primăvara anului 1968.Este situată în nordul Câmpiei Moldovei , judeţul Botoşani şi are în componenţă un număr de 9 sate.

       Şcoala noastă acoperă nevoile educative pentru o importantă zonă a judeţului Botoşani , devenind o unitate de învăţământ cu tradiţie , prin calitatea procesului instructiv-educativ.                 

       În prezent Grupul Şcolar Coţuşca oferă calificări profesionale prin:
 •SAM  -  nivel I  - clasa a IX-a    -   finalitate- lucrător în agricultură
                               clasa a X-a
              - nivel II  -clasa a XI-a an completare  -  agricultor culturi de câmp
              - nivel III -clasa a XII-a,clasa a XIII-a liceu ruta progresivă - tehnician în agricultură

Liceu tehnologic  cl.a IX-a  - a XII-a  - tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului


      Şcoala Coţuşca a fost înfiinţată în urma ,,Reformei Învăţământului" din 1864 şi este atestată documentar în anul şcolar 1864-1865.
 În 1876 Şcoala Coţuşca avea doar un învăţător.
 În anul 1891 aceasta funcţiona cu un învăţător şi 50 elevi,localul şcolii fiind construit de către Alexandru Văsescu.
 În anul 1913 a început construcţia şcolii din centrul satului inaugurarea acesteia s-a făcut în anul şcolar 1928-1929.
 În anul şcolar 1944-1945 la ,,Şcoala primară Coţuşca" erau un număr de 5 posturi bugetare.
 În anul 1959 s-a dat în folosinţă actualul corp 1 iar în 1969 s-a introdus, experiemntal,prima clasă de liceu.
 În 1970 s-a construit atelierul şcolii (actualul corp 3).
 La data de 15 septembrie 1976 s-a dat în folosinţă corpul 2,etajat,cu 5 săli de clasă.