Liceul Teoretic "Ion Agarbiceanu" Jibou
Jibou, Salaj

Prezentare

  MISIUNEA ŞCOLII

 " În călătoria spe cunoaştere, noi nu oferim cunoaşterea, ci facem posibil accesul spre cunoaştere într-o şcoală de tradiţie bine dotată din punct de vedere material şi tehnologic, cu un colectiv de cadre didactice pentru care elevul nu este obiectul educaţiei, ci reprezintă un partener în educaţie, în scopul asigurării calităşii actului instructiv-educativ printr-o îmbunătăţire continuă a activităţii şi perfecţionării resurselor umane prin accentuarea controlului managerial şi stimularea permanentă a dialogului"


    În anul 1957 lua naştere o nouă şi necesară instituţie de învăţământ, Şcoala Medie Jibou, al cărei ctitor, profesor de geografie Petru Pitică, devenea şi întâiul director. În anul 1976 a fost dată în folosinţă actuala clădire a liceului. Până acum s-au succedat la conducerea instituţiei următorii profesori: Emil Trif, Petru Pitică, Gheorghe Gâlgău, Maria Deak, Aurel Păşcuţ, Liviu Sâmpălean (actual director). În anul 2002 s-a dezvelit bustul scriitorului Ion Agârbiceanu şi placa pe care sunt înscrise numele sefilor de promotie si a directorilor, acţiune care a coincis cu "Zilele liceului".