Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin
Drobeta Turnu Severin, Mehedinti

Prezentare

 

 

 

PALATUL COPIILOR sigla

Bulevardul Carol I, Nr.24

Localitatea: Drobeta Turnu Severin

Județul: Mehedinți

Tel/Fax: 0252/311189

E-mail: pcdrobetaturnuseverin@gmail.com

http://palatulcopiilorseverin.webgarden.ro/

https://www.facebook.com/Palatul-Copiilor-Drobeta-Turnu-Severin-308245592533287/?fref=ts

site-ul MEC: http://edu.ro

site-ul ISJ Mehedinti: http://isj.mh.edu.ro

site nou Palatul Copiilor:http://palatulcopiilorseverin.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întregul colectiv de cadre didactice din Palatul Copiilor își desfășoară activitatea sub deviza:

"Este ușor să înveți a merge, important este încotro te îndrepți.

Știm că nu toți copiii sunt la fel"

 

 

 

 

Palatul Copiilor este situat în partea de vest a orașului Drobeta Turnu Severin pe malul bătrînului fluviu Dunărea. Construcția a fost proiectată în 1908 și are aspect de palat baroc cu mai multe corpuri de clădire.

El a fost înființat în anul 1954 cu denumirea "Casa Pionerilor".

La 1 septembrie 1996 a primit denumirea de ”Palatul Copiilor”.

Activitățile Palatului Copiilor au ca scop ridicarea standardelor calitative ale educației formale și non-formale prin completarea lor în vederea valorificării potențialului elevilor și a formării lor ca cetățeni europeni proactivi.

Profesorii s-au străduit să continue efortul înaintașilor și să creeze din acest locaș de cultură și educație un loc al pasiunilor, al dorinței de cunoaștere, îmbogățind și perfecționând permanent activitățile cercurilor.

Pasiunea copiilor dar și a cadrelor didactice a fost răsplătită prin numeroase premii obținute la concursuri locale, județene, interjudețene/regionale, naționale și intrenaționale.

Curtea palatului este acoperită în fiecare an de flori de magnolie care te îmbie la visare și la petrecerea timpului liber alături de glasurile cristaline ce străbat ferestrele.

Acest lăcaș a fost privit încă de la început ca fiind unul dătător de speranțe, datorită activităților desfășurate, activități care au șlefuit sufletul și mintea copiilor, ajutându-i pe aceștia să-și formeze caracterul, să-și diversifice aptitudinile. Primele cercuri înființate au fost de geografie, micii naturaliști, muzică, balet, electrotehnică și lucru de mână.

Elevii provin  din unitățile de învățământ de la nivelul municipiului dar și din județ. Înscrierea la activități, se face pe baza unei cereri tip, de către părinții copiilor, în care se specifică cercul pentru care optează.

Cursurile sunt gratuite, programul se desfășoară în afara orelor de curs ale copiilor, în acord cu opțiunea de orar a acestora. În funcție de nivelul de competențe al copiilor, înscrierea are loc la grupe de nivel începător/avansat/performanță, pasiunea lor fiind pusă în valoare și canalizată spre realizarea de sine, prin implicarea în proiecte educative.

Paralel cu asigurarea cunoștințelor teoretice, se asigură tot mai mult latura formativă a procesului instructiv-educativ, aprofundarea și diversificarea cunoștințelor, formarea, dezvoltarea și exersarea competențelor potrivit vocației și opțiunii copiilor.

Corpul profesoral s-a străduit să ducă făclia înaintașilor, să contribuie la dezvoltarea învățământului românesc.

Pentru dezvoltarea și ridicarea învățământului pe o treaptă înaltă, personalul didactic a folosit mereu metode și mijloace adaptate pentru formarea de competențe inter și transdisciplinare în procesul de instruire, educare și formare al copiilor prezenți la activități.

Profesorii dintr-o astfel de școală încurajează imaginația, dorind să le ofere o alternativă plăcută pentru timpul liber dar și un răspuns la pasiunea acestora. Sunt nenumărate cazurile în care elevii de la Palatul Copiilor au devenit specialiști în domeniul studiat aici, sau și-au păstrat pasiunea pentru un domeniu toată viața.

Activitatea și forfota dintr-un Palat al Copiilor nu o regăsim decât în culisele unei scene de spectacol, pentru că tot ce se întâmplă aici este spectaculos. De la vraja unui pentium până la râsul grotesc, viu sau fals al unui actor, totul se face prin spectacol.

În acest tip de instituții se dezvoltă cel mai bine dorința copiilor și în special a tinerilor adolescenți de ”autonomie”, de exercitare de responsabilități; aflați în același mediu de vârstă, ei se simt mai bine, manifestându-se liber și îndrăznind mai mult.

Numărul mare de premii perpetuate în timp, etern reușitele expoziții de artă plastică, raritatea florilor din seră, satisfacerea dorului de a zbura al copiilor spre cunoașterea altor culturi și civilizații ca și frecventele spectacole artistice complexe, de aleasă ținută, materializează simbolic strădaniile dascălilor.