Scoala Gimnaziala "M.Kogalniceanu" Braila
Braila, Braila

Prezentare

Înscriere Clasa Pregătitoare 2020 - 2021 

 Conectare aici

   

Evaluarea psihosomatică  2020-2021 - Click aici

 

 Şcoala Gimnaziala "Mihail Kogălniceanu" Brǎila dispune de şase corpuri de clǎdire în suprafaţǎ de 3053 mp din totalul de 8269 mp.

 

În prezent şcoala funcţioneazǎ cu cinci corpuri de clǎdire cu un efectiv de 274 elevi, din care: 41 în învățământul preșcolar, 127 în învǎţǎmantul primar, 106 în învățământul gimnazial.

 

Corp "A"- 7 sǎli de clasǎ, sală festivităţi / informatică (sala educatorului), laborator fizicǎ-chimie - biologie, cancelarie, arhivǎ, birou contabil și administrator, birou director şi secretariat.

 

Corp "B" -sală gimnastică, cabinet medical;

 

Corp "C" – sală de clasă, cabinet geografie - sală de clasă;

 

Corp "D" – bibliotecă, salǎ de clasǎ pentru pregǎtirea elevilor cu cerinţe educative speciale,  atelier întreţinere, magazie materiale;

 

Corp "E" – grǎdiniţǎ cu 4 grupe, din care 1 cu program prelungit.

Corp "F" - neutilizat in procesul didactic