Scoala Gimnaziala Nr.23 Sibiu
Sibiu, Sibiu

Prezentare

Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 23 Sibiu, este o şcoală în slujba comunităţii, având capacitatea de a funcţiona ca structură eficientă şi echitabilă pentru toate categoriile de copii şi de a le asigura egalitatea de şanse elevilor săi.

Misiunea şcolii este de a educa şi forma personalitatea elevilor, de a-i sprijini să-şi cunoască şi să-şi dezvolte potenţialul şi aptitudinile în funcţie atât de interesele şi aspiraţiile personale cât şi de cerinţele comunităţii şi ale societăţii în general, pentru a deveni în societate „omul potrivit la locul potrivit”, prin eforturile conjugate ale tuturor factorilor implicaţi în procesul de predare-învăţare-evaluare.