Şcoala Gimnazială Novaci
Novaci, Gorj

Prezentare

Şcoala din Novaci este una din cele mai vechi şcoli din regiune. Ea se află în centrul oraşului Novaci.

Şcoala funcţioneazǎ într-un singur schimb. În ambele localuri existǎ un numǎr de 17 sǎli de clasǎ, cǎrora li se adaugǎ laboratorul de biologie şi cel de informaticǎ, biblioteca, sala de sport, arhiva, cancelaria şi secretariatul. Laboratorul de informaticǎ este dotat cu calculatoare legate la reţea şi conectate la internet.

Şcoala noastrǎ a rǎspuns şi rǎspunde unor nevoi reale de educaţie, numǎrul elevilor înscrişi crescând începând cu anul 2002, prin venirea în şcoală a unor elevi din localităţile vecine, aceştia preferând Şcoala Novaci sub aspectul calităţii actului educativ.