Scoala Gimnaziala "Ady Endre" Sancraiu
Sancraiu, Cluj

Prezentare

 

 

        Şcoala Sâncraiu are o vechime de mai multe sute de ani. Despre existenţa şcolii reformate avem date deja din secolul XVII . Izvoarele îl menţionează pe Berkeszi Márton  în anul 1653 ca fiind primul învăţător.

        Învăţătorii au învăţat la Colegiul Reformat din Cluj, cu excepţia unuia, care a fost elev la Colegiul din Aiud.

        Până în anul 1741 comuna a avut doi învăţători. În acest an Szilágyi Mihály, învăţător în Sâncraiu a depus jurământ de credinţă Mariei Tereza, şi în vremea acestui învăţător sau unit cele două şcoli. Învăţământul s-a realizat în clădirea şcolii, iar învăţătorul a avut un venit.

        Învăţătorii au fost angajaţi în ziua de Sfântu-Gheorghe, pe o perioadă de cel mult trei ani. Inspecţiile anuale au hotărât dacă ei rămân sau nu. În acest sens a fost întrebată şi conducerea bisericii.                                                                      

          Prima atestare documentară despre salarul învăţătorului din Sâncrai este din anul 1754. Documentele de mai târziu amintesc de faptul că învăţătorul a primit grâu, ovăz, bani. Pe lângă acestea a folosit teren agricol.

          Un document din 1797 aminteşte că salariul învăţătorului din Sâncraiu, pe lângă salariul celor din Huedin, Gilău, Cluj a fost cel mai bun din judeţ.

          În secolul XVIII. se stabilesc învăţători cu familie în comună. Pe vremea Învăţătorului Szőnyi József (1774-1822) se definitivează postul de învăţător în comună. Vizita înaltelor feţe bisericeşti din 1791 îl laudă pe învăţător.

Şcoala din Sâncraiu a avut gradul de „academica promoţio” , ceea ce a însemnat că elevii care au promovat şcoala aici, şi-au putut continua studiile în străinătate. Aceşti elevi au fost sprijiniţi material de moşierul Bánffy.

          În a doua jumătate a secolului XVIII. şi începutul secolului XIX. la Colegiul Reformat din Cluj, cei mai mulţi elevi care au învăţat din zona Călatei au provenit din Sâncrai. Ei au fost într-un număr de 34, faţă de cei din Huedin, care au fost într-un număr de 21.

          Conform procesului verbal de inspecţie la şcoala Sâncraiu în anul 1813 au învăţat 91 de elevi, iar în anul 1870 numărul elevilor a atins 176.

          Se aminteşte că a fost „şcoală de iarnă” . Şcoala de stat datează din anul 1875-1876. În această şcoală au învăţat elevi maghiari, români, evrei, faţă de şcoala bisericească unde au umblat doar copii reformaţi.

          Şcoala de stat primară de la Sâncrai  a avut patru săli de clase, locuinţă pentru director şi pentru învăţător. Numărul elevilor în acest an s-a ridicat la 287.

          Primul director al şcolii de stat a fost între anii 1876-1880 Bihary István, iar între anii 1880-1899 Czucza János.

          În secolul următor Vincze Ferenc şi Kutas Károly au fost directori. În această perioadă funcţionau încă paralel cele două şcoli până în 1925. De la această dată şcoala de stat este singura instituţie care funcţionează cu ambele secţii, până în anii 1930, când secţia maghiară a fost interzisă. Începând cu anul 1940 din nou se deschide secţia maghiară. În această perioadă au fost directori: Hegyely Aladár, Gergely János, Dénes Szilárd, Kiss Zoltán.

          Din anul 1950 aici şi-au continuat studiile elevii din clasele gimnaziale, din satele învecinate. Au existat chiar şi clase paralele.

          Elevii din satele învecinate au locuit în internatul şcolii înfiinţat de directorul Demeter Tibor.

          La începutul anilor 1960 se construieşte o nouă clădire a şcolii şi se înfiinţează ciclul gimnazial şi la secţia română.

          Începând din anul 1974 conducerea şcolii este preluată de profesorul de istorie  Bara Titu-Ionel, care conduce şcoala până în anul 1980. Din acest an nu mai funcţionează internatul şcolii.

          În ultimul deceniu al dictaturii comuniste (1980-1990) profesorul de matematică-fizică Lovász Ştefan preia conducerea şcolii, care slujeşte şcoala din primul an de activitate 1963, până în anul pensionării, adică 37 de ani.

        Din anul 1990, este ales ca director Lakatos Andrei, profesor de fizică-chimie. El a luat iniţiativa deschiderii internatului şcolii şi achiziţionarea unui autobuz şcolar.

        În anul şcolar 1990-1991 a funcţionat internatul din forţe proprii. De-a lungul anilor datorită eforturilor cadrelor didactice şi a personalului auxiliar, şcoala a devenit o şcoală de centru care asigură predarea în limba maternă pentru elevii din satele învecinate şi din zonele mai îndepărtate.

        Copii din: Alunişu, Văleni, Mănăstireni, Domoşu, Horlacea, Leghia, Stana, Morlaca, Brăişoru, Călăţele, Buteni, Vişag învaţă aici. Aceşti copii în cursul săptămânii sunt în internat, iar la sfârşitul săptămânii autobuzul şcolii îi duce acasă. Tot cu acest autobuz fac naveta şi liceenii din satele aparţinătoare comunei, precum şi profesorii din Huedin.

        Primul autobuz al şcolii de 21 de persoane s-a primit în anul 1993 prin intermediul fundaţiei engleze Transylvania Direct. În anul 1995 în urma demisiei directorului Lakatos Andrei, Inspectoratul Şcolar Judeţean l-a desemnat pe profesorul de biologie, Peter Ştefan în funcţia de director. Acesta a făcut mult pentru îmbunătăţirea condiţiilor din şcoală asigurând totodată progresul instituţiei.

        În anul 1998 directorul şcolii a devenit din nou Lakatos Andrei. Ca urmare a muncii de calitate şi în urma rezultatelor obţinute la această şcoală a crescut prestigiul şcolii, atrăgând elevi din noi localităţi ca: Mera, Viştea, Macău. În anul 2000 s-a schimbat autobuzul şcolii cu unul de 45 de persoane. Întreţinerea lui, precum şi modernizarea internatului s-a realizat de-a lungul anilor, din ajutoare primite de la diverse fundaţii şi societăţi, din buget şi din forţe proprii.

        Principalele surse de venit:

·        din bugetul central, judeţean, local de stat

·        Fundaţia Illyés

·        Fundaţii străine ( Asociaţia Malta, Coaliţia Americano-Maghiară, Stichting Contacten Roemenia-Vianen, Stichting Hulpverlening Broederschap Roemenie)

·        Localităţi frăţeşti: Szeghalom, Körösladány

·        Alte donaţii (Asociaţia Femeilor Reformate, Parohia Reformată şi Catolică, firmele din comună etc.)

·        Ministerul Educaţiei Cercetării, Inspectoratul Şcolar Judeţean

·        Prestări servicii, închirieri

·        Produse agricole

        Efectivul de elevi ai şcolii este de 160-170. Dintre aceştia  aproximativ 50% locuiesc în internat şi fac naveta.

        Colectivul de cadre didactice este calificat. Majoritatea lor sunt din comună şi din oraşul Huedin. Unii sunt foşti absolvenţi ai şcolii, cea ce are un rol important.

        Elevii noştri în procesul instructiv-educativ pot participa la diverse activităţi. Acum zece ani s-a început predarea informaticii în şcoală. Acum s-a realizat şi un cabinet de informatică, în care elevii pot lucra nu numai în cursul anului, ci şi în vacanţă.

        Iubitorii sportului pot juca într-una din echipele de: fotbal, atletică, baschet sau schi.

        Cu toate că suntem o şcoală mică,  totuşi la concursurile judeţene copii noştri obţin rezultate meritorii.

        Din 2002 la şcoala noastră se predă şi educaţie-ecologică. În 2003 s-a ţinut a doua oară Ziua Pământului.

        Cu ocazia sărbătorilor religioase s-au ţinut spectacole cultural-artistice, la care cu ajutorul sponsorilor s-au împărţit de fiecare dată şi premii.

        Nici deplasările nu constituie o greutate  pentru şcoala noastră. Astfel elevii au fost duşi la teatru, în excursie, iar echipa de dans a şcolii a fost dusă în deplasare în satele din zona Călata. În iunie se încep  pregătirile pentru cel mai mare spectacol al anului, şi anume festivitatea de închidere a anului şcolar.

        Activităţile nu sunt întrerupte nici în timpul vacanţei de vară. Pe terenul de sport al şcolii se desfăşoară diferite activităţi sportive şi culturale pentru elevii care îşi petrec vara acasă.

        Ca urmare a grijii faţă de elevi, aceştia an de an obţin rezultate peste media judeţului la examenul de capacitate, la concursurile sportive, culturale şi la concursurile pe obiecte. Mai târziu, la liceu, aceste rezultate meritorii sunt păstrate.

        O dovadă concludentă a faptului, că elevii sunt bine instruiţi la această şcoală, este că există un număr tot mai mare de elevi care termină facultatea. Din ce în ce mai mult este o mândrie să fi elev şi profesor în comuna Sâncraiu.