Gradinita cu program prelungit "Vis de Copil" Nr.5 Targu Jiu
Targu Jiu, Gorj

Proiecte educaţionale

Proiecte Europene:

 • Mobilitate individuală COMENIUS : „ Prague city of music” – 2008
 • Proiect Multilateral COMENIUS   „ Easy comes, easy goes- Pocket money” - 2010-2012; Țări partenere: Anglia, Turcia, Bulgaria , Spania, Portugalia
 • Atelier GRUNDTVIG  „Cultural Heritage in Colourful Clothing”, FINLANDA  2011
 • Vizită pregătitoare GRUNDTVIG : ”Common Ground”, HANOVRA 2011
 • Parteneriat de formare GRUNDTVIG :  ”Common Ground”,  2012-2014; Țări partenere:  Germania, Franța , Turcia, Letonia, Lituania
 • Vizită pregătitoare COMENIUS : ” The World in our hands - We can play it out”, BURSA 2013
 • Vizită de studiu : „Education for active citizenship and sustainable development”  , ROTTERDAM 2013
 • Mobilitate individuală GRUNDTVIG :   EURODIDAWEB  , ROMA 2014
 • ERASMUS+ K2 PROJECT  : FEEL IT (2015-2017)
 • În perioada 1septembrie 2015-31 august 2017,  în Grădinița cu Program Prelungit “Vis de Copil” s-a derulat Proiectul cu titlul “Feel it”,nr. 2015-1-TR01-KA219-022642-3, din cadrul Programului Erasmus+, acţiunea K2,  România având ca țări partenere : Spania, Polonia, Lituania, Olanda, Anglia şi Turcia.
 • Deoarece proiectul a avut ca temă Inteligența emoțională simțită prin artă plastică, jocuri, povești, muzică, filme pentru copii, dar și prin familie și comunitate, prin desfășurarea acestuia s-au urmărit obiective precum: câștigarea unei mai bune înțelegeri a emoțiilor, dezvoltarea abilității de a genera emoții pozitive , prevenirea efectelor dăunătoare ale emoțiilor negative, identificarea emoțiilor celorlalți, numirea corectă a emoțiilor, creșterea pragului toleranței pentru frustrare, adoptarea unei atitudini pozitive referitoare la viață, apărarea propriilor idei, dar nu cu orice preț.
 • Mai multe informații despre activitățile desfășurate și materialele realizate se regăsesc pe site-ul proiectului:
 •  http://feeliterasmus.blogspot.ro

 • Începând cu august 2018, în Grădinița cu Program Prelungit “Vis de Copil” se derulează, pe o perioadă de doi ani școlari, Proiectul cu titlul THESE - Des énergies humaines pour sauver l'Energie (sur des chemins scientifiques et artistiques) “, din cadrul Programului Erasmus+, acţiunea K2, România având ca țări partenere: Spania, Bulgaria, Belgia și Turcia

     Deoarece proiectul are ca temă Economisirea energiei simțită prin artă plastică, jocuri, povești, muzică, filme pentru copii, dar și familie și comunitate, prin desfășurarea acestuia se urmărește: câștigarea unei mai bune înțelegeri a economisirii energiei, identificarea unor noi metode de economisire a energiei, adoptarea unei atitudini pozitive referitoare la viață, apărarea propriilor idei.

Prima mobilitate a avut loc în Belgia, în perioada 5-9.11.2018, unde cadrele didactice de la Grădinița ”Vis de Copil” din Târgu Jiu, s-au întâlnit cu profesorii din țările partenere unde s-a stabilit programul activităților din cadrul proiectului, precum și viitoarele întâlniri care vor avea loc în perioada următoare.  

Informații despre proiect și activitățile desfășurate se regăsesc la Colțul Erasmus din grădiniță, iar materialele realizate și aspecte foto din mobilități sunt postate pe blogul proiectului.

Pupils from Turkey, Bulgaria, Romania, Spain and Belgium want to save the Energy with changing their behaviors. During two years 2018-2020 they will build together researches, graphs, song, movies, drama, books to increase the awareness of the participants and surrounding community about how the way we use energy impacts on our planet.

 


          

   Grădinița cu Program Prelungit ,,Vis de Copil” Tg-Jiu participă, alături de alte unități de învățământ din Franța, Madeira (Portugalia) și Guadelupa la Proiectul Erasmus+, parteneriat strategic de schimb interșcolar KA 229, cu titlul SHARE - ,,Stronger together for the Heritage, Arts, culture, andRespect in Europe”,  care se desfășoară în perioada 1.09.2019-31.08.2021. Principalul obiectiv al acestui proiect este schimbul de bune practici.

   Prin acest proiect se dorește aprofundarea la copii a cunoștințelor despre propriile culturi, precum și descoperirea culturilor altor țări partenere, acest lucru ducând la formarea cetățeniei europene. Activitățile prilejuite de acest proiect vor dezvolta un sentiment de cooperare, preșcolarii și elevii vor descoperi cultura, oamenii și tradițiile altor țări. Astfel vor putea identifica caracteristicile civice și de mediu ale acestor parteneri.

   Această imersiune culturală va permite copiilor familiarizarea cu limba engleză și utilizarea acesteia în comunicarea orală și scrisă. De asemenea, acest proiect va lupta împotriva abandonului școlar și a inegalităților prin plăcerea și motivația artistică, culturală și prin diverse sugestii pedagogice. În plus, aceste activități vor fi adaptate preșcolarilor și elevilor aflați într-o situație de handicap.

  Activitățile vor acoperi mai multe aspecte ale patrimoniului cultural, inclusiv literatura, gastronomia, arta, muzica. Aceste activități vor conduce la o co-construcție a   mass-media cum ar fi realizarea unei carți electronice, activități de cooperare interactivă (video-conferințe, spațiu înrudit) și crearea unui web-site.

   Proiectul va deschide comunitatea educațională către cultura europeană, profesorii își vor împărtăși practicile pedagogice, iar școlile vor putea să creeze o rețea de parteneri și să își contureze, să își dezvolte dimensiunea în Europa pentru a-și promova mai bine propriile valori.