Scoala Gimnaziala "C.Brancoveanu" Babadag
Babadag, Tulcea

Proiecte educaţionale

"Ştiinţa nu e nimic decât întuneric, dacă nu aprinde un suflet".Proiectul "Pentru o educaţie permanentă cu ajutorul lui Google", a fost câştigat de şcoala noastră în cadrul Programului de granturi lansat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în anul 2007 la categoria proiecte care sprijină ameliorarea decalajului existent la nivelul accesului informaţiei şi la metodele moderne de predare-învăţare. A fost prima finanţare obţinută de şcoala noastră şi s-a ridicat la valoarea de 40000 RON. Această sumă a fost folosită pentru amenajarea unui Centru pentru Educaţie Permanentă, dotat cu 10 calculatoare performante, conectate la Internet, mobilier modern, un videoproiector, cameră foto, fond de carte şi soft educaţional.
"Noi şi pădurea"- o activitate desfăşurată în parteneriat cu Ocolul silvic Babadag, care are ca scop identificarea surselor de poluare şi conştientizarea în rândul elevilor a necesităţii îmbogăţirii fondului forestier.
"Prietenii pompierilor"- activitate în parteneriat cu I.S.U. Delta Tulcea care îşi propune să formeze la elevi,comportamente preventive şi de apărare împotriva incendiilor.
"Clase fără fumat"- proiect european de prevenire a consumului de tutun în rândul elevilor- clasele aVIIIa A, aVIIIa B, aVIIa A, aVIIa B.
"Şcoala mea e şi a ta", parteneriat educaţional cu clasa I de la Şcoala de arte şi meserii Baia: drumeţii, vizite, schimb de experienţă.