Scoala Gimnaziala Lanurile
Lanurile, Braila

Proiecte educaţionale

2010-2011

 

 

1.Proiectul ,,Investeste în oameni”, cofinanțat   de Fondul Social European, Programul operațional sectorial dezvoltarea resurselor umane 2007-2013 – Programul ,, Școala după școală”    -   program de sprijin şi asistență acordată copiilor proveniți din medii excluse

social, înscrişi  în clasa I.

  Titlul proictului:,, TOȚI LA GRADINIȚĂ, TOȚI LA CLASA I”

  Grup țintă: 13 elevi clasa I, 1 elev clasa a II a

  Perioada de desfășurare: septembrie 2010 – iunie 2011

  Echipa locală de  implementare - IVAN DANIEL– învǎţǎtor, DUMITRU LUCIAN –promotor

 

2. Parteneriatul educațional ,, CARTEA CEL MAI CONSTANT ȘI TĂCUT PRIETEN”, inițiat de SAM Tichilești. Instituții implicate: Biblioteca Județeană ,,Panait Istrati”, Serviciul de educație, asistență și reintegrare socială din cadrul Penitenciarului de minori și tineri Tichilești, Școala cu clasele I-VIII Mihai Viteazul, Școala cu clasele I-VIII Anton Pann, Școala cu clasele I-VIII nr. 5, Școala cu clasele I-VIII Bordei Verde, Școala cu clasele I-VIII Frecăței, Școala cu clasele I-VIII Lanurile.

Grup țintă: 11 elevi din clasele V- VIII

Scopul proiectului : cultivarea interesului pentru lectură 

Perioada de desfășurare: octombrie 2010- mai 2011

Coordonator proiect:  prof. MICU RALUCA                       

 

3. Proiectul ,,Investește în oameni”, cofinanțat   de Fondul Social European, Programul operațional sectorial dezvoltarea resurselor umane 2007-2013

   Titlul proictului: ,,Oferte educaționale inclusive extracurriculare și extrașcolare pentru formarea stilului de viață sănătos și a cetățeniei active pentru copii din comunități dezavantanjate, cu precădere rurale, în învățământul preuniversitar din România”, concursul ,,Stil de viață sănătos”.

  Grup țintă:  elevi din clasele V- VIII

  Scopul proiectului : promovarea stilului de viață sănătos și a cetățeniei active în sprijinul unei educații inclusive, de calitate pentru copiii din comunități dezavantajate, prin activități extracurriculare și extrașcolare la nivelul fiecărui județ.

 Perioada concursului: 15 noiembrie -15 decembrie 2010

 Coordonatori activitate:  COPAE CORINA, consilier educativ,BURCUȘ MARIANA, prof. biologie

 

 

 

4. Proiect Educațional Județean ,, CARTE FRUMOASĂ CINSTE CUI TE-A SCRIS!”, inițiator școala noastră, parteneri: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII ÎNSURĂŢEI,  ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII VIZIRU,   ŞCOALA CU CLASELE I-VIII UNIREA,  ŞCOALA CU CLASELE I-VIII UNIREA, structura VALEA CANEPII,   ŞCOALA CU CLASELE I-VIII CHISCANI ,  ŞCOALA CU CLASELE I-VIII PLOPU ,  ŞCOALA CU CLASELE I-VIII BĂRĂGANU     

  Scopul proiectului :conştientizarea de către copii şi părinţii acestora de importanţa lecturii în formarea copilului 

  Grup țintă: elevii claselor I-IV

  Perioada de desfășurare: ianuarie –iunie 2011

 Coordonator proiect: inst. NICOLETA STANCIU                    

 

                                       

5. Proiectul ,,Investește în oameni”, cofinanțat   de Fondul Social European, Programul operațional sectorial dezvoltarea resurselor umane 2007-2013

   Titlul proictului: PAŞI STRATEGICI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI LA EDUCAŢIE AL COPIILOR ROMI

  Obiectivul general al proiectului : reducerea riscului de părăsire timpurie a școlii în rândul elevilor romi

  Grup țintă: elevi din clasele I- VIII

  Perioada de desfășurare: ianuarie –iunie 2011

  Coordonatori activitate:  prof. POPESCU AURELIA, instit. STANCIU NICOLETA,  prof.CONSTANTIN DĂNUȚ

 

6. Programul educațional și concursul național ,,ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE”, inițiat de Asociația  ,,Școli pentru un viitor verde”

    Grup țintă:: 15 elevi din clasele V- VIII

   Scopul programului educațional și concursul național: realizarea de activităţi instructiv-educative, cu scopul de a informa preşcolarii, elevii, cadrele didactice, părinţii şi comunităţile locale în legătură cu problemele actuale de ecologie, dar şi de a dezvolta în rândul copiilor responsabilitatea faţă de comunitatea şi mediul în care aceştia trăiesc şi învaţă.

   Perioada de desfășurare: 1 februarie -29 mai 2011

  Coordonatori activitate:  prof. POPESCU AURELIA,  prof. MICU RALUCA, prof. CONSTANTIN DĂNUȚ