Scoala Gimnaziala Saulesti
Saulesti, Gorj

Proiecte educaţionale

Proiect de Grant –Şcoala noastră –centru cultural comunitar având nouă activităţi
Activitatea 1
Au fost prezentate activităţile care se vor rezolva prin acest subproiect. S-a alcătuit echipa responsabilă cu editarea şi actualizarea materialelor pentru colţul ecologic al şcolii.
S-a amenajat sala în care se vor desfăşura cele mai multe activităţi ale subproiectului (cabinetul de fizică-chimie). S-au creat condiţii pentru vizionarea unor filme pe calculator (tematica preponderentă: natura şi ocrotirea ei, igiena şi educaţia sanitară, educaţia rutieră, monumente istorice şi semnificaţia lor: cetatea dacilor, mănăstiri din Gorj, Vîlcea, Hunedoara, Alba).
Activitatea 2
Titlul activităţii: Ape curate;
Tipul activităţii: excursie tematică;
Acţiune amplă de colectare a deşeurilor de pe albia pârâului Purcăroaia (zona – Şcoala generală până la Gilort) şi albia Gilortului – zona satului Dolceşti (gara Musculeşti – cotul 2 al Gilortului). Pentru această acţiune, am solicita sprijinul Primăriei şi s-au format două echipe mixte; elevi şi săteni.
Deşeurile au fost depozitate în groapa de gunoi a localităţii.
Activitatea 3
Titlul activităţii: Să ne cunoaştem patria
Tipul activităţii: concurs;
Concursul s-a desfăşurat între cei mai buni elevi selectaţi din fiecare clasă (V-VIII), în mai multe etape atât pe echipe cât şi individual. Tematica principală a fost din istorie şi geografie şi din cultura generală a elevilor. Elevii câştigători au fost premiaţi cu cărţi şi reviste.
Activitatea 4
Titlul activităţii: „Eminesciana”
Tipul activităţii: concurs;
Pe o tematică data s-au elaborat fişe cu întrebări .
La concurs au participat cei mai buni elevi la limba română din clasele a VII-a şi a VIII-a. Câştigătorii au fost recompensaţi cu premii constând în cărţi de literatură.
Activitatea 5

Titlul activităţii: Igiena şi alimentaţia;
Tipul activităţii: dezbatere, concurs;
Pe tema indicată, medicul de familie a dezbătut (expunere – întrebări – răspunsuri) principalele probleme legate de igiena şi alimentaţie. După această etapă a urmat un concurs cu premii.
Activitatea 6
Titlul activităţii: Să ne respectăm părinţii ;
Tipul activităţii: concurs, serbare
Activitatea a început cu un concurs pe bază de întrebări scrise din literatura pentru copii referitoare la mama, părinţi.
A urmat un spectacol de poezie, cântece şi jocuri populare dedicate mamei.
Activitatea 7
Titlul activităţii: Să protejăm natura;
Tipul activităţii: excursie circuit
Locul desfăşurării: Săuleşti – Tg.- Cărbuneşti – Haţeg – Hunedoara – Deva – Alba Iulia – Sibiu – Valea Oltului – Călimăneşti – Rîmnicu Vîlcea – Horezu – Tg.-Cărbuneşti – Săuleşti;
S-a organizat o excursie circuit cu 42 elevi (V-VIII) pe traseul mai înainte amintit cu staţionări principale: Haţeg (Rezervaţia de zimbrii), Defileul Jiului, Simeria (parcul dendrologic), Deva (Cetăţuia), râul Mureş, Valea Oltului cu staţiunile balneoclimaterice, Rm.Vîlcea, Horezu, Săuleşti (cca 675 Km).
Activitatea 8
Titlul activităţii: Să cinstim eroii neamului; să iubim patria;
Tipul activităţii: dezbatere şi festivitate;
A fost prezent un istoric de la Muzeul Judeţean Gorj care a prezentat date despre istoria ţării noastre şi a Gorjului (cu referire specială la primul şi al doilea război mondial). Participanţii au vizionat imagini cu obiectivele istorice ale judeţului nostru.
A urmat o slujbă de pomenire a eroilor localităţii căzuţi în luptă, apoi un program de poezii şi cântece patriotice.
Activitatea 9
Titlul activităţii:Pe urme de istorie;
Tipul activităţii: excursie circuit;
Locul desfăşurării: Săuleşti – Vladimir – Ţînţăreni – Strehaia – Tr. Severin – Orşova – Băile Herculane – Caransebeş – Haţeg – Petroşani – Tg-Jiu – Săuleşti
S-a organizat o excursie cu elevii şcolii la Casa Memorială „Tudor Vladimirescu” din Vladimir, care a continuat pe traseul Ţînţăreni – Stehaia – Turnu Severin – Podul Porţile de Fier – Orşova – Băile Herculane – Caransebeş - Sarmisegetuza - Haţeg – Petroşani – Linici (Mănăstirea) – Săuleşti (circa 620 Km) .

Proiect Comenius – Salvaţi natura, obiceiurile şi tradiţiile în casa noastră Europa! ,în colaborare cu şcoli din Grecia şi Bulgaria
Tematica proiectului a fost structurată pe 4 clase tematice : apă, aer , animale şi plante, prietenie.
În cadrul proiectului au avut loc 2 vizite în Bulgaria, 2 în Grecia şi 2 în România.
Proiecte educaţionale – Clase prietene în colaborare cu două şcoli din judeţ Şcoala de Arte şi Meserii Turburea şi Şcoala Generală Nr. 1 Floreşti
 Tradiţii şi obiceiuri de sfintele Paşti proiect desfăşurat în fiecare an în săptămână dinaintea pastelui
 Protecţia şi promovarea drepturilor copilului în colaborare cu D.G.A.S.P.C. GORJ
In fisierul de mai jos sunt prezentate clasele tematice si cateva activitate realizate in cadrul proiectului Comenius