ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,IANCU ROSETTI" ROSEŢI
Roseti, Calarasi

Proiecte educaţionale

1. Programul de reabilitare scolara a bancii mondiale 

2. Programul ,,Educaţia  pentru informaţie in medii rurale defavorizate"  a contribuit la imbunatatirea fondului de carte si a dotării cu mobilier a C.D.I...

3. Programul PHARE: Accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate

4. In anul scolar 2008-2009 Scoala Gimnaziala ,,Iancu Rosetti ,,  Roseti s-a inscris in programul international     ,,Eco -Scoala" iar in anul scolar 2011-2012 scoala a primit  Steagul Verde-premiul simbol al educatiei pentru mediu precum si a statutului de Eco-Scoala..  In prezent  Școala Gimnaziala Iancu Rosetti menține Steagul verde prin activitatile desfasurate de catre profesori și elevi.

Eco-codul scolii noastre este ,, Sa respectam natura pentru a fi respectati". Scopul nostru va consta in formarea constiintei ,a atitudinii si a conduitei ecologice   prin colectarea si gestionarea unor deseuri , ecologizarea şi înfrumuseţarea spaţiului scolii şi a zonei din apropierea scolii , prin  informare in probleme de mediu

5. PROIECTUL ZEP  (Zone de Educaţie Prioritară)

...invitaţie într-o călătorie de cunoaştere şi comunicare în beneficiul copiilor şi al comunităţii la care participa  5 şcoli din judeţul Călăraşi (cadre didactice, elevi, părinţi, comunitatea locală), Inspectoratul Şcolar Călăraşi, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei si Reprezentanţa UNICEF în România

6. Proiectul  ,,Mesajul meu antidrog"

7.Proiect de parteneriat educational "Impreuna pentru siguranta" realizat in colaborare cu Inspectoratul de Jandarmi Judetean Calarasi

8. Proiect  Școală după școalaă  - ,,Ne asigurăm viitorul prin educație''