Şcoala Gimnazială,, Aurel Horneţ,,
Tudor Vladimirescu, Braila

Înscriere învăţământ primar

Şcoala Gimnazială ,,Aurel Horneț,, loc. Tudor Vladimirescu, jud. Brăila

Informaţii utile

Ministerul Educaţiei Naţionale
Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila
Şcoala Gimnaziala ,,Aurel Horneț,, loc. Tudor Vladimirescu, jud.  Brăila
Str. Brăilei, nr. 76 tel./fax 0239 630076
E-mail: scoalatudorvladimirescu_br@yahoo.com

INFORMAȚII PRIVIND ÎNSCRIEREA ELEVILOR IN CLASA PREGĂTITOARE :

a. Resurse materiale:

Școala Gimnazială ,,Aurel Horneț,,loc. Tudor Vladimirescu, jud.  Brăila are o sală de clasă  special amenajată pentru clasa pregătitoare în structura Şcoala Primară “Ştefan Negrea”, sat Scorţaru Vechi. Climatul educațional este plăcut și adecvat vârstei copiilor.

b. Resurse umane: la clasa pregătitoare va preda un cadru didactic titular, implicat în dezvoltarea personală a copiilor, în activitățile școlare și extrașcolare organizate în școală.

c. Finalitățile clasei pregătitoare:

Este dezvoltată capacitatea de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul, pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini si conduite noi.

Sunt încurajate explorările prin participarea la proiecte de mediu, exerciţiile și experimentele, ca experienţe autonome de învăţare.

1. CIRCUMSCRIPTIA SCOLARA

Satele componente comunei Tudor Vladimirescu: Tudor Vladimirescu, Scorţaru Vechi şi Comăneasca

2.  METODOLOGIA PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR :

Metodologie înscriere clasa pregătitoare:

a. Cine se poate înscrie în clasa pregătitoare:
- Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2015, inclusiv;

- La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2015, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare;

- Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal.

b. Cine se poate înscrie în clasa I:

- Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2015, inclusiv, pot fi înscrişi, la cerere, în clasa I, chiar dacă nu au parcurs, anterior, la clasa pregătitoare.

- La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2015, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I.

- Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal.

http://www.isjbraila.ro/clasapregatitoare/clasapregatitoare.html

edu.ro/acte normative - - - -> www.isjbraila.ro

http://www.edu.ro/index.php/articles/c1085/

3.  CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR :

http://www.isjbraila.ro/clasapregatitoare/clasapregatitoare.html

 

4.  INFORMAȚII UTILE PENTRU PĂRINȚI:

,, Ziua portilor deschise ,,-este organizata  in structura Scoala Primara ,, Stefan Negrea ,, din satul Scortaru Vechi, comuna Tudor Vladimirescu, judetul Braila

Ce acte sunt necesare pentru înscriere:

- Cerere-tip de înscriere

- Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal

-  Certificatul de naştere al copilului

- Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).

-  Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

- Informatii pentru parinti ---  edu.ro