Scoala Gimnaziala "Radu cel Mare" Targoviste
Targoviste, Dambovita

Înscriere învăţământ primar

 

Pentru anul școlar 2020 – 2012 Școala gimnazială „Radu cel Mare” Târgoviște oferă o clasă pregătitoare cu un efectiv de 25 de elevi
 

Calendarul de înscrieri în învățământul primar 2020- 2021

25 mai

Afişarea programului de evaluare a copiilor şi postarea pe site-ul CJRAE / CMBRAE şi pe site-ul inspectoratelor a cererilor-tip.

26 mai - 30 iunie

Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020 şi eliberarea recomandării pentru înscriere.

3 iulie

Transmiterea proceselor-verbale cu numele copiilor şi rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de înscriere în grupa mare sau în clasa pregătitoare, după caz.

4 martie - 7 iulie

Completarea şi depunerea cererilor-tip de înscriere de către părinţi / tutori legali instituiţi / reprezentanţi legali, Online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea.

8 iulie

Procesarea de către Comisia naţională a cererilor - tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea copiilor la şcoala de circumscripţie.

9-15 iulie

Procesarea cererilor şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei cu candidaţii admişi în această fază.

16 iulie

Procesarea cererilor şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor care au solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie.

20 iulie

Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar a copiilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere.

21 iulie

începe a doua etapă de înscrieri. Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul şcolar

22-28 iulie

Depunerea / transmiterea cererii la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua. Validarea cererilor - tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie.

31 iulie

Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.

1-4 septembrie

Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ. Soluţionarea de către inspec-torate a oricărei alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului.

 

Transmiterea documentelor necesare pentru înscriere se poate face și prin e-mail sau prin poştă. Totuși, în cazul în care părinții optează pentru transmiterea documentelor pe mail trebuie să știe că acestea vor fi solicitate şi în format fizic, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.

Părintele are posibilitatea să decidă dacă depune direct la unitatea de învăţământ cererea-tip de înscriere, respectiv documentele doveditoare. Pentru a putea valida cererea-tip, Comisia de înscriere din şcoală compară datele completate în cererea-tip cu documentele transmise

În situaţia în care se optează pentru depunerea cererii-tip şi a documentelor de înscriere în clasa pregătitoare direct la unitatea de învăţământ, validarea înscrierii se realizează de către un membru al Comisiei de înscriere din unitatea de învăţământ, în prezenţa părintelui.

 

După încheierea perioadei de completare şi validare a cererilor-tip de înscriere, cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare se face în două etape succesive, după cum urmează:

- prima etapă (8 - 20 iulie) în care repartizarea copiilor se face pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi/tutori legal instituişi/reprezentanţi legali, folosind aplicaţia informatică şi în baza deciziilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripţii şcolare;

- a doua etapă (21 - 31 iulie) în care este asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiţi, din diferite motive, conform procedurii elaborate de inspectoratul şcolar judeţean/ISMB.

 

În perioada 1 - 4 septembrie, inspectoratele şcolare vor centraliza şi soluţiona a cererilor părinţilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ. De asemenea, inspectoratele şcolare vor soluţiona orice alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

 

Dacă numărul cererilor din alte circumscripții este mai mare decât numărul de locuri libere, se aplică criteriile de departajare generale și criteriile specifice.

CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE sunt următoarele:

  • a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului
  • b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii
  • c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte
  • d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/e în școala respectivă

Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii cumulate de fiecare copil.

 

CIRCUMSCRIPTIA  SCOLARA
 
Targoviste, str. B_dul C-tin Brâncoveanu - nr.cu sot de la 12 – 74 (pana la Valul Cetatii)
Targoviste, str. BARATIEI - nr.fara sot de la 1 – 53
Targoviste, str. CPT. TUDORICA POPESCU: - tot + bl. 39A;40
Targoviste, str. DIACONU CORESI (RENASTERII): - bl. 2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13
Targoviste, str. DINU LIPATTI: - bl. 35;35A;36;37;37A;39
Targoviste, str. GHEORGHE PETRESCU: - CASE
Targoviste, str. MACARIE - CASE
Targoviste, str. MITROP.ANTIM IVIREANU: - CASE
Targoviste, str. POPA SAPCA - CASE
Targoviste, str. RADU CEL MARE: - bl. 14;15;16;17;17A
Targoviste, str. RADU GRECEANU - CASE
Targoviste, str. RADU POPESCU - bl. 23;29;30;31;32;32A;32B;33A;33B;33C;34;38;41;42;43;43A;45
Targoviste, str. SPIRIDON GRECEANU: - CASE
Targoviste, str. Udriste Nasturel (toate blocurile )
Targoviste, str. Vasile Alecsandri (toate casele)