Colegiul Tehnic "Latcu Voda" Siret
Siret, Suceava

Dotări

Destinatia cladirilor:

A. Baza materiala în care se desfasoara activitatea de învatamânt din str. Latcu Voda cuprinde 5 cladiri : Numar de sali de clasa, laboratoare, cabinete, ateliere, sali de sport, cantina, camine; " 18 sali de clasa " 1 laborator de chimie " 1 laborator de fizica " 1 internat cu 100 locuri " 1 cabinet medical " 2 laboratoare de informatica " 2 ateliere de instruire practica " 1 cantina " Centrala termica cu platforma si recipiente cu combustibil G.P.L. " 1 Magazie " 1 sala sportiva

B. Baza materiala în care se desfasoara activitivitatea de învatamânt din str. Arcasilor nr.43 cuprinde 11 cladiri : " 18 sali de clasa " 1 cabinet de circulatie - legislatie rutiera " 3 cabinete de mecanica " 1 cabinet metodic " 1 laborator de infortmatica " 14 ateliere pentru instruire practica " 3 hale pentru reparatie autovehicule " 1 atelier electric " Forja strungarie " 1 cabinet electric pentru practica elevi " Tâmplarie " Sala de sport pavilion admininistrativ " 6 garaje autocamioane " Centrala termica cu combustibil C.L.U. " cladire spalatorie " Rampa spalare autovehicule " Platforma spalare autovehicule " 1 internat " 1 cladire in faza de proiect pentru atelier tâmplarie In urma celor doua etape de dotare cu echipamnete specializate din cadrul Programului Phare TVET TVET RO 0108 . 01 SI PHARE TVET RO 0108 . 03 functioneaza in cadrul Grupului Scolar "Latcu Voda "Siret urmatoarele ateliere , laboratoare si cabinete de specialitate : - 1 Cabinet Desen Tehnic - I Cabinet pentru domeniul Mecanic , nivel 2 , calificarea mecanic auto - 1 cabinet pentru domeniul electric , nivel 1 si 2 , calificarea lucrtor in electrotehnica si electrician auto - 4 cabinete lacatuserie pentru domeniul mecanic nivel 1 , calificarea lucrator in mecanica motoare - 1 Laboratoar de tehnologia informatiei si comunicatiilor cu 25 calculatoare Pentium IV (2,8 GHz) ;1 server ;1 imprimanta de retea Laser (dotare cu echipamente IT ) - 1 cabinet metodica pentru cultura tehnica - materiale didactice auxiliare (tabla electronica , aparat foto digital , DVD recording Samsung ,videoproiectoare , soft desen , soft tehnici de siguranta , soft proiectare ACAD EL, tabla de afisare , flipchat ,camera foto digitala , reportofon ,camera video etc .) folosite in cadrul lectiilor . - Echipamente de birotica si echipamente IT(copiator , imprimante laser , aparat de indosariat , laminator , ghilotina ,9 calculatoare Pentium IV(2,8 GHz) , inscriptor CD , video recorder , 2 Imprimante Laser ) Software educational achizitionat: " 4 pachete cu lectii interactive la disciplinele fizica, chimie, biologie si geografie de la firma SoftWin. " Software - Test Rut pentru testarea elevilor pentru obtinerea permisului de conducere " Software - Teste de legislatie rutiera " Software - Chestionare interactive pentru pregatirea elevilor în vederea obtinerii permisului de conducere. Accesul la internet se face prin cablu, prin serviciile firmei " QUICKNET "Siret , având o capacitate de transfer de 768 Kbps