Şcoala Gimnazială "Miron Cristea" Topliţa
Toplita, Harghita

Dotări

 •         Baza materială:

 

 •          Este compusă din:
 •      -23 săli de clasă:
 •             10 săli la ciclul primar
 •             13 săli la ciclul gimnazial
 •       - laborator fizică şi chimie
 •       - laborator multifuncţional - biologie
 •       - cabinet psihopedagogie
 •       - sală de sport
 •       - cabinet informatică
 •       - sală multimedia
 •       - 1 bibliotecă cu un fond de 15.914 volume