Scoala Gimnaziala "M.Kogalniceanu" Braila
Braila, Braila

Dotări

Şcoala Gimnaziala "Mihail Kogălniceanu" Brǎila dispune de şase corpuri de clǎdire în suprafaţǎ de 3053 mp din totalul de 8269 mp.

În prezent şcoala funcţioneazǎ cu cinci corpuri de clǎdire cu un efectiv 271 elevi, din care: 37 în învățământul preșcolar, 130 în învǎţǎmantul primar, 104 în învățământul gimnazial

Corp "A"- 7 sǎli de clasǎ, sală festivităţi (sala educatorului), laborator fizicǎ-chimie - biologie, cancelarie, arhivǎ, birou contabil, birou director şi secretariat.

Corp "B" - sală administrator, cabinet medical;

Corp "C" – sală de clasă, cabinet geografie - sală de clasă;

Corp "D" – bibliotecă, salǎ de clasǎ pentru pregǎtirea elevilor cu cerinţe educative speciale, laborator de informatică, atelier întreţinere, magazie materiale;

Corp "E" – grǎdiniţǎ cu 3 grupe, 2 cu program normal şi 1 cu program prelungit.

Corp "F" - neutilizat in procesul didactic 

 

Școala Gimnazială “Mihail Kogălniceanu” Brăila are o sală special amenajată pentru clasa pregătitoare. Este creat un climat educațional plăcut și adecvat tipurilor de lecții, prin dotare cu bănci adaptate înălțimii copiilor, spații de depozitare încăpătoare și frumos colorate, covor și saltele. De asemenea, prin dotarea primită de la MECTS și prin multitudinea de materiale didactice confecționate de către cadrele didactice este disponibil un bogat material didactic util procesului de învățare. In limita locurilor disponibile din gradinita unitatii scolare poate fi asigurat pentru elevii claselor pregatitoare un program prelungit.