ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VOIEVOD LITOVOI”, TÂRGU JIU, GORJ
Targu Jiu, Gorj

Dotări

Autoritate Contractanta:
SCOALA GIMNAZIALA VOIEVOD LITOVOI
CIF: 29130262
Adresa:Str. Calea Severinului, Nr. 86
Email: litovoi@gmail.com
Telefon/Fax : +40253214606
Punct(e) de contact: FLORESCU CRISTIAN
In atentia: FLORESCU CRISTIAN, Director

                                                                                                                                                             Aprobat,

Florescu Cristian - Director

                                                                                                                                                            

NR. 3977/20.11.2019

CERERE DE OFERTĂ

 În atenţia operatorilor economici interesaţi

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră de preț pentru „ECHIPAMENTE IT DOTARE LABORATOR INFORMATICĂ”, întocmită conform caietului de sarcini anexat prezentei cereri.

Tip achiziție: Cumpărare directă

Tip contract: Furnizare

Cod și denumire CPV: 30000000-9 - Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului și a pachetelor software (Rev.2)


Valoare estimata: 60.000 RON cu TVA.

Data limită depunere ofertă: 22.11.2019, ora 14:00

 

Informatii privind întocmirea și transmiterea ofertei financiare și tehnice:

Propunerea financiară va fi prezentată în lei, atât în sumă globală, cu evidențierea separată a TVA, cât și pe fiecare tip de produs în parte, cu evidențierea unităților de măsură și a valorilor unitare.

Propunerea tehnică va respecta toate cerințele minime obligatorii din caietul de sarcini, fiind luate în considerare toate ofertele care asigură un nivel egal sau superior cerințelor minimale; ofertele cu caracteristici inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme. Ofertele incomplete sau neconforme vor fi respinse.

Ofertantul va acorda garanție minim 1 an pentru fiecare produs.

Oferta tehnico-financiară va fi valabilă pe o perioadă de minim 30 de zile.

Calificarea ofertantului:

Oferta trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate ce trebuie să includă și furnizarea bunurilor ce fac obiectul prezentei proceduri de achiziție.

 

Criterii de atribuire:

Pretul total cel mai scazut.

În cazul în care se va primi o singură ofertă, aceasta va fi analizată și se va putea proceda la declararea ei ca fiind câștigătoare dacă oferta respectă specificațiile tehnice minime.

 


OFERTA SE VA DEPUNE LA SEDIUL ACHIZITORULUI: Str. Calea Severinului, Nr. 86 SAU PRIN E-MAIL litovoi@gmail.com , PÂNĂ LA DATA LIMITĂ DE DEPUNERE, 22.11.2019, ORA 14:00. NU SE ACCEPTĂ OFERTELE PRIMITE DUPĂ DATA LIMITĂ SAU LA ALTĂ ADRESĂ DECÂT CEA PRECIZATĂ. OFERTA DECLARATĂ CÂȘTIGĂTOARE SE VA INREGISTRA ÎN CATALOGUL ELECTRONIC DE PE SICAP ÎN TERMEN DE 24 DE ORE DE LA INFORMAREA CU PRIVIRE LA REZULTATUL EVALUĂRII, SUB DENUMIREA „PACHET ECHIPAMENTE IT DOTARE LABORATOR INFORMATICĂ LA ȘCOALA VOIEVOD LITOVOI, CONFORM CERERE DE OFERTA NR. 3977/20.11.2019. NEPOSTAREA ÎN SICAP ÎN TERMEN DE 24 DE ORE ATRAGE DESCALIFICAREA OFERTANTULUI.Conditii referitoare la contract:


Termen de livrare echipamente: max. 7 zile de la data atribuirii in SICAP.

Plata se va efectua cu OP, in termen de maxim 30 de zile de la data livrarii produselor si de la recepţia în totalitate şi fără obiecţiuni a produselor.

Transportul produselor inclus in pret.

Garanția echipamentelor:

Garanţia produselor livrate cade în răspunderea Furnizorului pe toată perioada de garanţie definită în ofertă, de minim 12 luni. Perioada de garanţie începe de la data la care s-a efectuat receptia. În perioada de garanţie, orice funcţionare defectuoasă a produselor va fi înlăturată gratuit de către Furnizor, prin reparare sau înlocuire, fără costuri suplimentare, în cel mult 48 ore de la data la care a fost înştiinţat în scris de către cumpărător.

 

 

 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI

„ECHIPAMENTE IT DOTARE LABORATOR INFORMATICĂ”

Nr.Crt

Specificatii tehnice minimale

Cantitate

1

Denumire produs: Sistem desktop

Sistem Desktop, Intel Core I5-8400 , video integrat Intel UHD Graphics 630, RAM 8GB DDR4 2400MHz (1x8GB), HDD 1TB 7200rpm 3.5", DVD+-RW, mouse, tastatură + Monitor LED, 21.5", Full HD, VGA, DisplayPort, Negru. Sistemul desktop, mouse-ul, tastatura, monitorul să fie același brand. Garantie: minim 12 luni

15

2

Denumire produs: Videoproiector

Videoproiector, WXGA, minim 3600 lumeni, contrast minim 15.000. Garantie: minim 12 luni

4

3

Denumire produs: Suport de tavan reglabil. Garantie: minim 12 luni

4

4

Denumire produs: Ecran de proiectie

Ecran de proiectie de perete minim 180 x 180 cm. Garantie: minim 12 luni

4

 

5

Denumire produs: Server

Server: Intel Xeon E-2134 3,5GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo(71W), 1x16GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM, 2 x 4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Cabled Hard Drive, IDrac9, Basic, PERC H300 RAID Controller, Adapter, Full Height, DVD+/-RW SATA, On-Board LOM, 3,5” Chassis up to 4 Cabled Hard Drivers, Trusted Platform 1.2, Garantie: minim 12 luni.

1