Scoala Gimnaziala Balvanesti
Balvanesti, Mehedinti

Dotări

 

Resurse materiale disponibile :

 • 6 săli de clasă, din care:
  • · 1 cabinet de limba română;
  • · 1 cabinet de matematică;
  • · 1 cabinet de istorie – geografie
  • · 1 cabinet de biologie;
  • · 1 laborator fizică – chimie;
  • ·
  • · 1 imprimantă multifuncţională „Samsung” (Xerox, imprimantă, scaner),
  • · 1 video-proiector,
  • · 1 aparat video,
  • · 1 TV color,
  • · 1 combină (casetofon + CD-player);
  • · 3 calculatoare Pentium IV

1 bibliotecă cu peste 5000 volume

 


Toate clǎdirile au structura din cǎrǎmidǎ și fundaţii din piatrǎ.

Corpul A se compune din cinci sǎli de clasǎ, o cancelarie, un cabinet al directorului şi un laborator de informatică (AEL). Are o suprafaţǎ construitǎ de 189,92 mp.

Corpul B are o salǎ de grǎdiniţǎ pe o întindere de 114 mp.

O încăpere din acest corp poate fi destinatǎ amenajǎrii unei sǎli de sport sau o sală de masă ( iniţial a funcţionat în regim de cantină pentru elevi). Lucrǎrile în acest sens au demarat cu refacerea instalaţiei electrice.

Grupul sanitar este în curtea şcolii (în care se aflǎ şi corpurile A şi B), cu apă doar la chiuvetele instalate, cu fosǎ vidanjabilǎ și structura din zidǎrie.

Terenul de sport are o suprafaţǎ mare (1290 mp), dar necesitǎ amenajare.

Sistemul de încǎlzire din școală este compus din centrală termică cu calorifere.

Aprovizionarea cu apǎ se face de la reţeaua comunală.

Scoala a fost dotată cu mobilier nou din anul 2004.

Tâmplǎria a fost înlocuită odată cu reabilitarea şcolii  în anul 2004  prin Banca Mondială.

În anul şcolar 2014-2015 cu sprijinul Consiliului Local a fost înlocuită tâmplăria din lemn cu tâmplărie PVC, fondurile fiind asigurate din conturile Consiliului Local.

Terenul şcolii este închis parţial, gardul fiind distrus, dar avem promisiunea Consiliului Local de a-l reface.

Biblioteca şcolii conţine un numǎr de peste 5000 volume, aflate în într-o salǎ special amenajată, responsabil cu funcţionarea bibliotecii fiind un cadru didactic al şcolii.

Şcoala dispune de 14 calculatoare, model Pentium IV, folosite la orele de Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor, la lucrǎri de secretariat şi bibliotecǎ, 2 imprimante, o imprimantă multifuncţională, un televizor, 1 video, 1 retroproiector.