Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Scoala Gimnaziala "Carol I"
Curtea de Arges, Arges

Dotări

 

Scoala noastra dispune de tot materialul didactic necesar desfasurarii in conditii optime a procesului instructiv-educativ:  programe şcolare,  auxiliare curriculare , manuale,  ghiduri didactice, culegeri , îndrumătoare, planşe pentru fiecare disciplina, hărţi, etc.).

 

Şcoala este dotată cu:

- 11 săli de clasă

- laborator de informatică

- bibliotecă- 8267  volume

- sală de sport

- cabinet  pentru consiliere psihopedagogica

-cabinet medical in incinta scolii

- grupuri sanitare moderne

Şcoala  are sistem video de supraveghere, pentru siguranta elevilor.