Scoala de Arte si Meserii Diosti
Diosti, Dolj

Dotări

Baza materială

1. Spaţii pentru învăţământ

- Şcoala generală Dioşti dispune de:

o 10 săli de clasă

o 2 laboratoare (fizică, biologie)

o o sală de sport nedotată corespunzător (cuprinsă în programul de reabilitare)

o un cabinet de limba şi literatura română

o un cabinet de informatica amenajat in proportie de 100%

- Grădiniţa Dioşti

o 3 săli de clasă

o o sală de sport nedotată

- Structura şcolară Radomir:

o şcoala cu clasele V – VIII gimnaziu – 5 săli de clasă

o şcoala cu clasele I – IV primară – 4 săli de clasă

- Grădiniţa Radomir:

o 3 săli de clasă

o o sală de mese

- Structura Şcolară Ciocăneşti (I – VIII)

o 4 săli de clasă

- Grădiniţa Ciocăneşti

o 2 săli de clasă

2. Biblioteca:

- fondul bibliotecilor la 1 septembrie 2007 însuma:

- 8263 volume la şcoala Dioşti

- 6090 volume la structura şcolară Radomir

- 5141 volume la structura şcolară Ciocăneşti

- manualele şcolare au fost asigurate în proporţie de 100%

3. Ateliere şcolare -

4. Internat –

5. Cantină –

6. Bază sportivă –

7. Fermă didactică –

8. Terenuri agricole:

- o suprafaţă de 12 ha constituie terenul agricol al şcolii

9. Alte spaţii –

10. Spaţii folosite pentru practică:

Există un cabinet de limba română amenajat într-o sală de clasă, un laborator de biologie, un laborator de fizică şi chimie dotat cu materialul didactic necesar si cabinetul de informatica la scoala Diosti.

Şcoala Dioşti şi structurile şcolare Radomir şi Ciocăneşti sunt implicate în proiectul Programului UMPIR, obţinând în prima etapă un fond pentru înzestrarea bibliotecilor şcolare, având un aport semnificativ la îmbogăţirea culturii.

S-a solicitat pentru structura şcolară cu clasele I – VIII Ciocăneşti reabilitarea localurilor în acelaşi program.