Şcoala Elementară "Întâi Mai" Petrovăsâla
Vladimirovaţ, Banatul de Sud, Serbia

Regulament

Şcoala funcţionează după regulamentul şi legile pentru învăţământul elementar din Serbia.